Budowa dróg na ul. Chabrów i ul. Kwiatów Polskich w Wołczynie

W ubiegłym roku wykonano ostatni etap inwestycji wodno – kanalizacyjnej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie, który zakończył całościowy proces kanalizowania tego osiedla. Umożliwiło to podjęcie dalszych działań dotyczących planowania i realizacji inwestycji drogowych na tym osiedlu. Opracowano dokumentację techniczną na budowę dróg na ul. Kwiatów Polskich oraz na ul. Chabrów.
We wrześniu ubiegłego roku Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji na ul. Kwiatów Polskich do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019, który pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną oraz formalną i znalazł się na liście rankingowej tego programu. Jednak nie dla wszystkich wystarczyło środków finansowych na pokrycie złożonych wniosków co spowodowało, że gmina Wołczyn nie załapała sie na dofinansowanie. W związku z tym budowa tej drogi będzie realizowana w dwóch etapach. W bieżącym roku planowane jest wykonanie odcinka od ul. Polnej do ul. Słonecznikowej oraz wykonanie łącznika do ul. Poznańskiej. Prace będą obejmować budowę jezdni, chodników, ścieżki rowerowej oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego i będą wykonane ze środków gminy. Budowę drugiego odcinka tj. od ul. Polnej do ul. Namysłowskiej w 2019 r. być może wspomogą środki zewnętrzne.
Na ten rok zaplanowano także budowę drogi na ulicy Chabrów ze środków własnych gminy. Zakres prac inwestycyjnych obejmie budowę jezdni, chodników oraz kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Polnej do ul. Słonecznikowej.
Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy tych inwestycji drogowych. 

ul. Chabrów w Wołczynie, na której planowana jest budowa drogi 

Chabrów 2      Chabrów

 

Odcinek ul. Kwiatów Polskich (od ul. Polnej w kierunku ul. Słonecznikowej), na której planowana jest budowa drogi

IMG 4360  IMG 4357  IMG 4364