Specjalny zasiłek opiekuńczy

Sprawa: Specjalny Zasiłek Opiekuńczy (szo)
Wydział: Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych
Pokój: nr 2
Telefon (077) 4188340 wew. 217
Wymagane dokumenty:

 1. zaświadczenie o dochodzie za rok poprzedzający okres zasiłkowy, każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości:
  a) dochodu,
  b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
  c) należnego podatku;
 2. zaświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów
 3. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 4. w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość
 5. dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy oraz osoby wymagającej opieki
 6. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Opłaty: Brak
Termin załatwiania: W zależności od złożoności sprawy i czasu zgromadzenia dowodów do sprawy.
Wnioski /formularze do pobrania/

 1. Wniosek
 2. Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym
 3. Oświadczenie o ustaleniu obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego
 4. Oświadczenie o ustaleniu obowiązku ubezpieczenia społecznego