Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Gmina Wołczyn pozyskała 500 tys. zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 dotyczącego zadań inwestycyjnych poprawiających energetyczność w budynkach użyteczności publicznej na termomodernizację dwóch budynków w Wołczynie, tj. budynku świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz budynku przy ulicy Sienkiewicza 5, w którym mieści się biblioteka publiczna, oddział przedszkolny i siedziby działających organizacji  pozarządowych. Całkowity koszt prac to ponad 1mln.100 tys. zł. Obecnie przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót.
Gmina Wołczyn sukcesywnie wnioskuje o środki zewnętrzne na termomodernizacje budynków użyteczności publicznej. Ztermomodernizowano już cztery budynki oświatowe: Szkołę Podstawową Nr 1  i Nr 2 w Wołczynie oraz Szkołę Podstawową w Wąsicach i Wierzbicy Górnej przeznaczając na ten cel ponad 3 mln. zł, z czego ponad 1 mln. 600 tys. zł gmina pozyskała ze środków zewnętrznych.

Budynek świetlicy SP Nr 1 w Wołczynie do termomodernizacji

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynk świetlicy sportowej szkoły nr 1 w Wołczynie

Budynek użyteczności publicznej przy ul. Sienkiewicza 5 w Wołczynie do termomodernizacji

 

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynku w którym mieszczą się min. biblioteka oddziały przedszkolne