Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Sprawa: Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Miejsce załatwienia:
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
Pokój nr. 31 (I piętro)
Telefon 77 4188 446 w. 214

Potrzebne dokumenty:
1. Wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
2. Dokument potwierdzający prawo własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, na której będzie budowana przydomowa oczyszczalnia ścieków
3. Projekt instalacji z aprobatą Instytutu Ochrony Środowiska lub Deklarację zgodności zgodnie z polską normą oraz zgłoszenie budowy

Opłata: brak opłaty
Termin załatwienia: rozliczenie dofinansowania maksymalnie do końca października w danym roku dofinansowania

Wnioski /formularze do pobrania:
1. Wniosek o przyznanie dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.doc