Budowa i wyznaczenie ścieżek rowerowych

Gmina Wołczyn została jednym z partnerów projektu pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, który zakłada poprawę jakości środowiska oraz minimalizację zanieczyszczeń poprzez inwestycje w ekologiczny transport publiczny i infrastrukturę ruchu rowerowego i pieszego na terenie powiatów: kluczborskiego, oleskiego i namysłowskiego (dla 14 samorządów z Subregionu Północnego Opolszczyzny). W dniu 21 czerwca 2017 r. Starosta kluczborski i partnerzy projektu (w tym również gmina Wołczyn) podpisali umowę z Marszałkami Województwa na przekazanie ponad 42 mln. zł dofinansowania. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 52 mln. zł.
W 2018 r. Gmina Wołczyn w ramach tego projektu będzie realizować zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów Park&Ride oraz Bike&Ride Wołczyn-Gierałcice-Wąsice-Brynica-Wołczyn". Zakres prac obejmuje: wyznaczenie 15,30 km ścieżki rowerowej, budowę miejsc postojowych dla rowerów i samochodów, montaż wiat odpoczynkowych oraz tablic informacyjnych. W pierwszym kwartale 2018 roku zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy tego zadania.
Natomiast Powiat Kluczborski w ramach tego projektu będzie realizować min. zadanie inwestycyjne pn. "Budowa 2,9-kilometrowej ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej na terenie zabudowanym od Wołczyna przez Gierałcice i Wąsice oraz na odcinku niezabudowanym między miejscowościami i na wjeździe do Gierałcic i Wąsic". Wykonawca tego zadania - firma Larix z Lublińca, która zadanie to będzie realizować w formule zaprojektuj- wybuduj obecnie przygotowuje dokumentację techniczną. Na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Gmina Wołczyn wniesie wkład własny w wysokości 150 tys. zł.