Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Sprawa: Okresowe zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu (detal, gastronomia)
Miejsce załatwienia:
Wydział: Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych
Pokój nr.: 1
Telefon: 77 4188 344 wew. 215
 
Potrzebne dokumenty:
  1. Podanie o wydanie zezwolenia
  2. Ksero kopię tytułu prawnego do lokalu
  3. Zgoda właściciela obiektu
  4. Decyzja właściwego Inspektora Sanitarnego o przystosowani lokalu do sprzedaży
 Opłata: od 525 zł do 2100 zł – w zależności od zezwolenia lub odpowiednio od wysokości sprzedaży w roku poprzednim
Termin załatwienia: miesięczny
 
Wnioski 
  1. Podanie o wydanie zezwolenia
Do pobrania