Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Sprawa: Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Wydział: Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych
Pokój: nr 2
Telefon: (077) 4188340 wew. 217

Wymagane dokumenty:

 1. zaświadczenie o dochodzie za rok poprzedzający okres zasiłkowy, każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości:
  a) dochodu,
  b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
  c) należnego podatku;
 2. zaświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów
 3. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 4. dokument stwierdzający wiek dziecka (akt urodzenia, dowód osobisty)
 5. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 6. zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieka medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu

Opłaty: Brak
Termin załatwiania:
Świadczenie wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca w którym zostało przyznane.
W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia po 10 dniu miesiąca, świadczenie wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Wnioski /formularze do pobrania/

 1. Wniosek