Przedszkole i oddziały przedszkole

PP Wołczyn

 Przedszkole Publiczne w Wołczynie

Dyrektor: mgr Alicja Kwaśnicka

46 - 250 Wołczyn
ul. Sienkiewicza 1
tel. 77 418 - 83 - 85
email: pp_wolczyn@post.pl

http://www.ppwolczyn.pl/


Ponadto oddziały przedszkolne zlokalizowane są przy:
- Szkole Podstawowej Nr 1 w Wołczynie,
- Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołczynie,
- Szkole Podstawowej w Wierzbicy Górnej, 
- Szkole Podstawowej w Komorznie,
- Szkole Podstawowej w Wąsicach,
oraz przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenia na terenie gminy Wołczyn.