Przyznanie lokalu socjalnego/mieszkalnego

Sprawa: przyznanie lokalu socjalnego/mieszkalnego

Miejsce załatwienia:
Wydział: Wydział Techniczno-Inwestycyjny
Pokój nr. : 18 (I piętro)
Telefon: 77 4188 446 wew. 206

Potrzebne dokumenty:
1. Wniosek o przyznanie lokalu
2. Zaświadczenie o dochodach za minione 6 miesięcy;
3. wypełniony i podpisany formularz oświadczenia o braku tytułu prawnego do innego lokalu

Opłata: brak opłaty
Termin załatwienia: W chwili przyjęcia raz na kwartał po zebraniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Wnioski /formularze do pobrania: