Wpis do rejestru działalności regulowanej

Sprawa: Wpis do rejestru działalności regulowanej

Miejsce załatwienia:
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
Pokój nr. 31 (I piętro)
Telefon 77 4188 446 w. 214

Potrzebne dokumenty:
1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłata: określona we wniosku
Termin załatwienia: wpis do rejestru do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej, wydanie zaświadczenia do 7 dni

Wnioski/ Formularze do pobrania