Zaświadczenia

Sprawa: Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział: Podatków i Opłat
Pokój nr: 6 - 7 (parter)
Telefon: 774188344 wew. 218 lub 219

Potrzebne dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie zaświadczenia
2. Dowód zapłaty opłaty skarbowej

Opłata: 21 zł
Termin załatwienia: bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku

Wnioski/ formularze do pobrania:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf


Sprawa: Zaświadczenie o użytkach rolnych

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział: Podatków i Opłat
Pokój nr: 8 (parter)
Telefon: 774188344 wew. 220

Potrzebne dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie zaświadczenia

Opłata: brak opłaty
Termin załatwienia: bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku

Wnioski/ formularze do pobrania:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o użytkach rolnych.pdf


Sprawa: Zaświadczenie o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział: Podatków i Opłat
Pokój nr: 7 (parter)
Telefon: 774188344 wew. 218

Potrzebne dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie zaświadczenia

Opłata: brak opłaty
Termin załatwienia: bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku

Wnioski/ formularze do pobrania:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia