Świadczenie pielęgnacyjne

Sprawa: Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego
Miejsce załatwienia:
Wydział: Wydział Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych
Pokój nr: 2 (parter)
Telefon: 77 4188 446 wew. 217
Potrzebne dokumenty:

  1. wniosek o przyznanie zasiłku;
  2. dokument stwierdzający tożsamość;
  3. orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności osoby dla której wnioskowane jest przyznanie zasiłku;

Opłata: brak
Termin załatwienia: do 30 dni
Wnioski / formularze do pobrania:

  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia
  2. Oświadczenie o ustaleniu obowiązku ubezpieczenia społecznego
  3. Oświadczenie o ustaleniu obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego
  4. Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
  5. Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym