Podatki i opłaty

Sprawa: Naliczenie podatku od nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział: Podatków i Opłat
Pokój nr: 8 (parter)
Telefon: 774188344 wew. 220

Potrzebne dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na terenie Gminy Wołczyn IN-1 (deklaracji o nieruchomościach obiektach budowlanych na terenie Gminy Wołczyn DN-1) + formularz o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.
 2. Akt notarialny

Opłata: brak opłaty
Termin załatwienia: bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia informacji (deklaracji)

Wnioski/ formularze do pobrania:
 1. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych na terenie Gminy Wołczyn IN-1 – osoby fizyczne.pdf
 2. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 – osoby prawne
 3. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1.pdf
 4. Załącznik dla współwłaścicieli.pdf
 5. ZRNL - załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach położonych na terenie Gminy Wołczyn

Sprawa: Naliczenie podatku rolnego

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział: Podatków i Opłat
Pokój nr: 8 (parter)
Telefon: 774188344 wew. 220

Potrzebne dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany formularz informacji o gruntach na terenie Gminy Wołczyn IR-1 (deklaracji na podatek rolny DR-1) + formularz o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1.
 2. Akt notarialny

Opłata: brak opłaty
Termin załatwienia: bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia informacji (deklaracji)

Wnioski/ formularze do pobrania:
 1. Informacja o gruntach na terenie Gminy Wołczyn IR-1 – osoby fizyczne.pdf
 2. Deklaracja na podatek rolny DR-1 – osoby prawne.pdf
 3. Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1.pdf
 4. Załącznik dla współwłaścicieli.pdf
 5. ZRNL - załacznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach położonych na terenie Gminy Wołczyn

Sprawa: Naliczenie podatku leśnego

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział: Podatków i Opłat
Pokój nr: 8 (parter)
Telefon: 774188344 wew. 220

Potrzebne dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany formularz informacji o lasach na terenie Gminy Wołczyn IL-1 (deklaracji na podatek leśny DL-1) + formularz o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku leśnym ZL-1.
 2. Akt notarialny

Opłata: brak opłaty
Termin załatwienia: bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia informacji (deklaracji)

Wnioski/ formularze do pobrania:
 1. Informacja o lasach na terenie Gminy Wołczyn IL-1 – osoby fizyczne.pdf
 2. Deklaracja na podatek leśny DL-1 – osoby prawne.pdf
 3. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1.pdf
 4. Załącznik dla współwłaścicieli.pdf
 5. ZRNL - załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach położonych na terenie Gminy Wołczyn

Sprawa: Naliczenie podatku od środków transportowych

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział: Podatków i Opłat
Pokój nr: 8 (parter)
Telefon: 774188344 wew. 220

Potrzebne dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany formularz deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem do deklaracji DT-1A
 2. Dowody rejestracyjne pojazdów
 3. Faktura zakupu (sprzedaży) pojazdu w przypadku korekty deklaracji lub powstania (wygaśnięcia) obowiązku podatkowego.

Opłata: brak opłaty
Termin załatwienia: bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia deklaracji

Wnioski/ formularze do pobrania:

 1. Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 + załącznik.pdf
 2. Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1.rtf
 3. Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1A.rtf
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 roku (Dz. U. z 2011 roku Nr 293, poz. 1731) w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.