Nieruchomości

Sprawa: Sprzedaż nieruchomości

Miejsce załatwienia:
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
Pokój nr. 30 (I piętro)
Telefon 77 4188 446 w. 213

Potrzebne dokumenty:
1. Wniosek o nabycie nieruchomości

Opłata: brak
Termin załatwienia: Około 3 miesięcy - od złożenia kompletu dokumentów.

Wnioski /formularze do pobrania:
1. brak

 


Sprawa: Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Miejsce załatwienia:
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
Pokój nr. 30 (I piętro)
Telefon 77 4188 446 w. 213

Potrzebne dokumenty:
1. Wniosek
2. Mapa inwentaryzacyjna

Opłata: brak
Termin załatwienia: 14 dni od daty złożenia wniosku

Wnioski /formularze do pobrania:
1. Wniosek o nadanie numeru porządkowego.doc