Wycinka drzew

Sprawa: Wycinka drzew

Miejsce załatwienia:
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
Pokój nr: 29 (I piętro)
Telefon: 77/4188340 wew. 212
 
Potrzebne dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
2. Tytuł prawny władania nieruchomością lub wypis z rejestru gruntów
3. Mapa sytuacyjna
 
Opłata: brak
Termin załatwienia: 30 dni od daty wpłynięcia wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami