Buletyn informacji publicznej
Facebook
Youtube
Instagram
Dla osób z trudnościami w komunikowaniu się
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej
Strona Główna
Aktualności
Załatwianie spraw
Ochrona środowiska
Oświata
Przetargi
Projekty
Org. pozarządowe
Nieruchomości
Zarządzanie Kryzysowe
Dane urzędu:
Urząd Miejski w Wołczynie
ul. Dworcowa 1
tel. 77 418 83 40
E-mail: info@wolczyn.pl
Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30
Aktualności
Miasto i Gmina
Urząd
Mieszkaniec
Turysta
Inwestor

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa ul. Kasztanowej w Szymonkowie

Dofinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Zadanie pn. "Przebudowa ul. Kasztanowej w Szymonkowie" Wartość dofinansowania z RFRD: 579 198,43 zł Wartość dofinansowania z RFIL: 349 463,00 zł Całkowitą wartość zadania: 981 181,38 zł Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: Przebudowę drogi z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego. Długość jezdni 930,6m; szerokość jezdni 3,50-6,00 m. wykonanie nawierzchni zjazdów i chodników z betonowej kostki brukowej – 730,77m2 wykonanie poboczy z kruszywa łamanego gr. 15cm – 1123,65 m2 wykonanie oświetlenia drogowego składającego się z 5 lamp. Zdjęcia przed:       Zdjęcia po:   

Przebudowa drogi z poprawą bezpieczeństwa w rejonie osiedla mieszkaniowego w Brzezinkach

    Dofinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Zadanie pn. "Przebudowa drogi z poprawą bezpieczeństwa w rejonie osiedla mieszkaniowego w Brzezinkach" Wartość dofinansowania z RFRD: 544 243,66 zł Wartość dofinansowania z RFIL: 350 000,00zł Całkowitą wartość zadania: 907 072,77 zł Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: Przebudowę drogi z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego. Długość jezdni 998,37m; szerokość jezdni 3,50-5,00 m, wykonanie nawierzchni zjazdów i chodników z betonowej kostki brukowej – 840,10 m2 wykonanie poboczy z kruszywa łamanego gr. 15cm – 1240,48 m2  Zdjęcia przed realizacją;   Zdjęcia po realizacji:      

Remont drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ul. Fabrycznej w Wołczynie etap II

Dofinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zadanie pn. "Remont drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ul. Fabrycznej w Wołczynie etap II" Wartość dofinansowania z RFRD: 543 738,55 zł Całkowitą wartość zadania: 906 230,91 zł Remont drogi polegający na wykonaniu nowych nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów. Długość jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego 552,46 m. Szerokość jezdni 6,0 m. Zakres przedmiotowy zadania obejmuje min.: frezowanie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego – 2766,60m2; rozebranie chodników z płyt betonowych oraz betonowej kostki brukowej – 649,06 m2; ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego– 348,67t ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5cm – 3314,80 m2 wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej– 836,40 m2 wymiana wpustów deszczowych – 20szt.

Remont drogi gminnej nr 100432O ul. Traugutta w Wołczynie

Cel projektu: Celem zadania jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Wołczyna oraz zwiększenie dostępności do instytucji publicznych poprzez rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej oraz poprawę i zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Zakres projektu: Zakres przedsięwzięcia obejmuje: wymianę krawężników, wykonanie nowych nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie nowych nawierzchni chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej, zmianę organizacji ruchu poprzez wykonanei oznakowania poziomego i pionowego. Planowane efekty: Realizacja zadania przyczyni się do usprawnienia ruchu na remontowanym odcinku drogi oraz doprowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych użytkowników ruchu. Polepszy się dostęp mieszkańców do drogi powiatowej oraz krajowej, tym samym powodując poprawę warunków komunikacyjnych i transportowych z większymi ośrodkami. Szansą na stworzenie pośrednich miejsc pracy jest stworzenie warunków przyciągających napływ kapitału inwestycyjnego, co jest możliwe w wyniku realizacji planowanej inwestycji remontu drogi, która ułatwi nie tylko dojazd mieszkańcom do własnych posesji, ale również obszarów istotnych z punktu widzenia gospodarczego i administracyjnego. Okres realizacji: czerwiec - wrzesień 2020 r. Zdjęcia przed realizacją Zdjęcia po realizacji:

Przebudowa ulicy Klonowej w Skałągach

Cel projektu: Celem zadania jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Skałąg oraz zwiększenie dostępności do instytucji publicznych poprzez rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej oraz poprawę i zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Zakres projektu: Zakres przedsięwzięcia obejmuje: wykonanie nowych nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie nowych zjazdów z betonowej kostki brukowej, pogłębienie z wyprofilowaniem skarp rowów przydrożnych, wymianę zniszczonych przepustów drogowych. Inwestycja obejmuje równiez zmianę organizacji ruchu poprzez wprowadzenie nowego oznakowania poziomego i pionowego. Planowane efekty: Realizacja zadania przyczyni się do usprawnienia ruchu na przebudowanym odcinku drogi oraz doprowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych użytkowników ruchu. Polepszy się dostęp mieszkańców do dróg powiatowych i gminnych, tym samym powodując poprawę warunków komunikacyjnych i transportowych z większymi ośrodkami. Realizacja zadania wpłynie również korzystnie na warunki inwestycyjne, a w konsekwencji na rozwój istniejących przedsiębiorstw, a także przyciągnięcie nowych inwestorów i zwiększenie zatrudnienia dla społeczności lokalnej. Okres realizacji: czerwiec - wrzesień 2020 r. Zdjęcia przed realizacją  Zdjęcia po realizacji:    

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Rozumiem