Dodatek mieszkaniowy

Sprawa: Przyznanie dodatku mieszkaniowego
Miejsce załatwienia:
Wydział: Wydział Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych
Pokój nr: 2 (parter)
Telefon: 77 4188 446 wew. 217

Potrzebne dokumenty:

  1. Zaświadczenie o dochodach za trzy miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku.
  2. Dokument potwierdzający wydatki poniesione na utrzymanie mieszkania;
  3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego mieszkania(akt notarialny, umowa cywilno-prawna)

Opłata: brak
Termin załatwienia: w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku

Wnioski / formularze do pobrania:

  1. Wniosek
  2. Deklaracja o dochodach
  3. Oświadczenie o stanie majątkowym
  4. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej