Działalność gospodarcza

Sprawa: Wpis do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Miejsce załatwienia:
Wydział: Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych
Pokój nr. : 1
Telefon: 77 4188 344 wew. 215
Potrzebne dokumenty:
1. Wniosek do CEIDG
2. Lub kod paskowy z rejestru CEIDG (e-puap)
3. Dowód osobisty
4. Pełnomocnictwo

Opłata: bez opłat
Termin załatwienia: 24 godz. od złożenia wniosku
Wnioski /formularze do pobrania:
1. Wniosek (do wypełnienia i pobrania ze strony CEIDG)

Strona CEIDG