Gminne Becikowe

Sprawa: Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka osobom zamieszkującym na terenie Gminy Wołczyn
Miejsce załatwienia:
Wydział: Wydział Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych
Pokój nr: 2 (parter)
Telefon: 77 4188 446 wew. 217

Potrzebne dokumenty:
1. wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi;
2. kserokopię dowodu tożsamości;
3. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka;
4. zaświadczenie lekarski lub zaświadczenie położnej o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży do porodu;
5. inne dokumenty w zależności od sytuacji rodzinnej Wnioskodawcy.

Opłata: brak
Termin załatwienia: do 30 dni

Wnioski do pobrania
1. Wniosek.doc
2. Załącznik do wniosku.doc