Strona wykorzystuje pliki cookies.  Przeczytaj politykę prywatności!

Szanowni mieszkańcy !

Herb Wołczyna bez tłaW związku ze zbliżającym się okresem zimowym, Urząd Miejski w Wołczynie przypomina, iż na zarządców i właścicieli obiektów budowlanych ustawowo nałożono obowiązki w zakresie utrzymania tych obiektów tj. dbałość o należyty stan techniczny dachów i niedopuszczanie do przeciążenia ich konstrukcji przez zalegający śnieg. W sytuacji wystąpienia obfitych opadów śniegu lub silnych wiatrów szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty budowlane posiadające lekką konstrukcję dachu, dachy o większej rozpiętości oraz dachy o małym spadku połaci dachowej. Za niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektów grożą sankcje karne.

Gmina wnioskuje o dofinansowanie na utworzenie żłobka w Wołczynie

1 20380W miesiącu listopadzie gmina Wołczyn złożyła w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH +” 2018 wniosek o dofinansowanie utworzenia żłobka w Wołczynie. Projekt zakłada rozbudowę obiektu istniejącego przedszkola publicznego w Wołczynie na cele żłobka i obejmuje dobudowanie pomieszczeń dwóch sal, wózkarni oraz zakup wyposażenia i nowego placu zabaw. Docelowo powstanie 20 miejsc dla dzieci do lat trzech. Wartość projektu opiewa na kwotę ponad 500 tys. złotych z czego przewidywane dofinansowanie wyniesie 400 tys. złotych. W przypadku uzyskania dofinansowania planowane zakończenie zadania i uruchomienie żłobka przewidziane jest na wrzesień 2018 roku.

Gmina wnioskuje o dotację unijną na budowę ogrodu solankowego w Wołczynie

Herb Wołczyna bez tłaW miesiącu październiku gmina Wołczyn złożyła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 – ochrona różnorodności biologicznej wniosek o dofinansowanie utworzenia w Wołczynie ogrodu roślin słonolubnych. Pozwoli to częściowo zagospodarować złoża wołczyńskich wód solankowych. Przebadany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu skład chemiczny tych wód potwierdza zasadność wykorzystania ich do celów zdrowotnych.

Czytaj więcej...

Nie pal! Nie truj! Nie zabijaj!

icoSzkoła Podstawowa nr 3 z oddziałami gimnazjalnymi jest jedną z 75 szkół w Polsce biorących udział w 2. edycji programu CEO Trudny Temat: weź to na warsztat. Projekt od początku października realizowali uczniowie klasy VII c wraz z wychowawcą. W ramach zajęć wskazali projektowe „tematy-potwory”. Wśród nich znalazły się kwestie hejtowania, palenia papierosów oraz samookaleczania.

Czytaj więcej...

Idzie zima - Nie bądź obojętny

slide 1Zima to szczególnie trudny okres w życiu osób bezdomnych, ludzi starszych, samotnych, niepełnosprawnych, rodzin patologicznych, dlatego apelujemy o aktywne włączenie się w realizację zadań pomocy społecznej wobec tych środowisk. Prosimy o wnikliwą analizę sytuacji na terenie naszej gminy i pomoc w podjęciu działań niwelujących negatywne skutki zbliżającej się zimy. Pracownicy OPS w Wołczynie apelują do mieszkańców, aby zwrócili szczególną uwagę na swoich sąsiadów, którzy mogli być narażeni na skutki niskiej temperatury. Jeśli zaniepokoi nas widok samotnej osoby, która trzęsie się z zimna lub podejrzewamy, że może być głodna i wycieńczona, koniecznie zgłośmy tę informację w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie tel. 77 4188 980. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Po tych godzinach proszę dzwonić pod nr 112. 

Oficjalne otwarcie dwóch nowych dróg w Wąsicach

icoW środę 22 listopada odbyło się uroczyste otwarcie ul. Głównej oraz ul. Opolskiej. Na otwarciu byli obecni mieszkańcy Wąsic, przedstawiciele wykonawców, władze gminy oraz zaproszeni goście. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek, przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Antkowiak, były sołtys Hubert Grochula, obecna sołtys Elżbieta Jędrzejko oraz przedstawiciele lokalnej społeczności.

Czytaj więcej...