Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Sołtysa

dziensoltysZ okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa, przypadającego 11 marca, burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek zaprosił sołtyski i sołtysów gminy Wołczyn na uroczyste spotkanie, które odbyło się 9 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. W gminie Wołczyn pracuje dwudziestu sołtysów. Niemal wszyscy uczestniczyli w tej uroczystości.

Czytaj więcej...

Gmina Wołczyn wśród samorządów, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu "MALUCH+" 2018

1 203807 marca 2018 r. wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed przekazał w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim promesy potwierdzające kwotę przyznanego dofinansowania utworzenia bądź rozszerzenia liczby miejsc opieki dla dzieci do lat 3 dla opolskich samorządów. Wśród nich znalazła się również Gmina Wołczyn, która pozyskała 408 tys. zł dofinansowania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „ MALUCH +” 2018.

Czytaj więcej...

"Chrońmy nasze środowisko"

konkursyBurmistrz Wołczyna zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych gminy Wołczyn do wzięcia udziału w konkursie "Chrońmy nasze środowisko". Konkurs ma na celu propagowanie działań dążących do zmniejszenia emisji niebezpiecznych pyłów i spalin, zaprzestania tworzenia dzikich wysypisk, itp.

Czytaj więcej...

Uroczysta Gala podsumowująca siódmą edycję „Działaj Lokalnie” w Dolinie Stobrawy!

dolina stobrawyStowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” zorganizowało w dniu 16 lutego 2018 r. w Chudobie uroczystą galę podsumowującą konkurs grantowy „Działaj Lokalnie”, który po raz siódmy został przeprowadzony na terenie Stowarzyszenia. Podsumowanie było okazją do podziękowania i pogratulowania wszystkim grandbiorcom za trud i pracę, którą włożyli w realizację kilkumiesięcznych projektów.

Czytaj więcej...