Zasiłek pielęgnacyjny

Sprawa: Przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego
Miejsce załatwienia:
Wydział: Wydział Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych
Pokój nr: 2 (parter)
Telefon: 77 4188 446 wew. 217

Potrzebne dokumenty:
1. wniosek o przyznanie zasiłku;
2. dokument stwierdzający tożsamość;
3. orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności osoby ubiegającej się o zasiłek lub osoby dla której wnioskowane jest przyznanie zasiłku;

Opłata: brak
Termin załatwienia: do 30 dni

Wnioski / formularze do pobrania:
1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku