Budowa sieci kanalizacyjnej w Skałągach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie realizuje wieloletni projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej w aglomeracji Wołczyn”. Całkowita wartość projektu to ponad 14 mln zł, z czego pozyskane przez ZWiK dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013 wynosi 63,75% (ponad 7 mln zł). 
Projekt obejmuje: skanalizowanie miejscowości Krzywiczyny i Skałągi, budowę słonecznej panelowej suszarni osadów na obszarze oczyszczalni w Wołczynie, zakup samochodu specjalistycznego do obsługi sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie systemu monitoringu i wizualizacji obiektów kanalizacyjnych.
Obecnie zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywiczynach. W ramach tej inwestycji wykonano sieć kanalizacyjną wraz z przyłączami o łącznej długości ponad 8,5 km oraz dwoma tłoczniami. W ramach realizowanego projektu zakończono również rozbudowę inteligentnego systemu zarządzania typu SCADA oraz zakupiono specjalistyczny samochód asenizacyjny do czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W roku 2018 będą realizowane następne etapy tego projektu: kanalizacja w Skałągach oraz budowa słonecznej panelowej suszarni osadów na obszarze oczyszczalni w Wołczynie. Obecnie został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy kanalizacji.

Prace przy budowie kanalizacji w Krzywiczynach


Prace przy budowie sieci kanalizacyjnej w Krzywiczynach

 

Zakupiony specjalistyczny samochód do obsługi sieci kanalizacyjnej

 

Zakupiony specjalistyczny samochód do obsługi sieci kanalizacyjnej