Utworzenie Żłobka w Wołczynie

1 20380

Pewne już jest, że długo wyczekiwana inwestycja utworzenia żłobka w Wołczynie ruszy jeszcze w tym roku. Z końcem roku 2017, gmina ubiegała się w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH +” 2018 o dofinansowanie na utworzenie żłobka w mieście. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną i środki te udało się pozyskać.
Planowane utworzenie żłobka otrzymało dofinansowanie w wysokości 408 tys. zł. To aż 78 % kosztów tej inwestycji, bowiem całkowita wartość projektu opiewa na kwotę ponad 511 tys. złotych. Projekt zakłada rozbudowę obiektu istniejącego przedszkola publicznego w Wołczynie na cele żłobka i obejmuje dobudowanie dwóch pomieszczeń: sali i wózkarni oraz zakup wyposażenia i nowego placu zabaw. Powstanie niezależne wejście do budynku. Docelowo utworzonych zostanie 20 miejsc dla dzieci do lat trzech.  To jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji na terenie naszej gminy. Tuż po uzyskaniu pozwolenia na budowę będzie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania. Planowane zakończenie inwestycji i uruchomienie żłobka przewidziane jest na wrzesień 2018 roku.

Budynek Przedszkola Publicznego w Wołczyinie, w którym powstanie Żłobek.

Obraz 269