Podsumowanie najważniejszych zadań realizowanych w latach 2015 - 2018

jan2Dobiega końca kolejna kadencja, obejmująca lata 2015 - 2018. Zgodnie z praktyką poprzednich lat przedstawiamy Państwu raport z realizacji zadań, jakie udało się nam sfinalizować. Tak jak w poprzednich kadencjach, tak i w tej postawiliśmy na aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji. Pomimo ogromnej konkurencji zostały pozyskane znaczące środki, które pozwoliły realizować kolejno zamierzone cele. Wykonaliśmy kilkanaście ważnych dla naszych mieszkańców inwestycji z zakresu: drogownictwa, gospodarki ściekowej, odnowy wsi, bezpieczeństwa, edukacji, kultury i sportu. Dzięki pozyskanym dofinansowaniom ruszyła w mieście budowa gminnego żłobka oraz opracowywana jest dokumentacja projektowo-techniczna na utworzenie w mieście ogrodu z tężnią solankową zasilaną wodą z wołczyńskich źródeł.
Pozyskano inwestora, który zakończył już długotrwały i trudny okres przygotowawczy, niezauważalny "gołym okiem" (czyli min: uzgodnienie, projekty, decyzje) i przystępuje do budowy fabryki mebli wraz z nowymi miejscami pracy.
Dziękuję radnym, sołtysom, pracownikom podległych jednostek samorządowych, instytucjom, przedsiębiorcom, strażakom, emerytom, organizacjom oraz młodzieży szkolne za współpracę w procesie rozwoju Gminy Wołczyn.
Zachęcamy do zapoznania sie z poniższym opracowaniem.
                                                     

magazyn 1 2018 male