Otwarcie nowo wyremontowanej drogi w Wierzbicy Dolnej - Kolonijce

icoW poniedziałek 15 października br. odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej drogi gminnej w Wierzbicy Dolnej - Kolonijce. Nowa droga została wykonana na odcinku o długości 630 m. na którym położono asfalt, oraz utwardzono pobocza. Koszt tej budowy wyniósł 170 tys. zł, i został w całości sfinansowany ze środków budżetu gminy.

Oprócz władz gminnych, wykonawcy i projektanta w uroczystości udział wzięła duża grupa mieszkańców sołectwa dla których wyremontowana droga poprawiła warunki komunikacyjne. Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek, Radny Rady Miejskiej Ludwik Bogdanowicz oraz mieszkanka Kolonijki Pani Czesława Gancarz.Po oficjalnym otwarciu drogi wszyscy obecni zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.