Mieszkańcy Duczowa Wielkiego i Małego cieszą się z nowej świetlicy wiejskiej

icoW sobotnie popołudnie, w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców i gości odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy. Spotkanie rozpoczął swoim przemówieniem sołtys Konrad Vogiel. Głos zabrał również burmistrz Wołczyna Jan Leszek Więcek, który podziękował za tą wspólną inicjatywę i podkreślił, że sołectwo dołączyło do grona coraz większej ilości gminnych miejscowości mogących poszczycić się świetlicą wiejską.

Po przemówieniach świetlicę poświecił proboszcz parafii w Wierzbicy Górnej ks. Maciej Grochota. Burmistrz oraz sołtys dokonali symbolicznego otwarcia wieszając wspólnie tablicę informacyjną na budynku. Uroczystość otwarcia świetlicy zakończyła wspólna biesiada. Świetlica wiejska została utworzona w zakupionym przez gminę budynku, który zaadoptowano na upragnioną świetlicę. W budynku utworzono m.in. salę spotkań, pomieszczenie sanitarne oraz kuchnię. Łączna powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 86 m2. Koszt zakupu i robót budowlanych to blisko 250 tys. zł.