Wręczono wyróżnienia dla Nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej

icoZ okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Wołczyna nagrodził nauczycieli placówek oświatowych za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze. Oficjalne obchody oświatowego święta odbyły się w dniu 12 października w Urzędzie Miejskim w Wołczynie. Była to szczególna okazja, aby wyrazić wdzięczność wszystkim pracownikom oświaty za codzienny trud kształcenia oraz wychowania dzieci i młodzieży. 

Podczas spotkania wyróżniono nagrodą Burmistrza Wołczyna następujących nauczycieli: Panią Anetę Nowak z Zespołu Szkół w Wołczynie, Panią Małgorzatę Wider Wicedyrektora Zespołu Szkół w Wołczynie, Panią Annę Wesołowską z Zespołu Szkół w Wołczynie, Panią Justynę Chałubiec ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołczynie, Panią Elżbietę Borkowską ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołczynie, Panią Beatę Tymkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołczynie, Panią Barbarę Błaszczykiewicz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołczynie, Panią Małgorzatę Cecot ze Szkoły Podstawowej w Komorznie, Emilię Sławińską Dyrektora Szkoły Podstawowej w Komorznie, Pana Radosława Sęka ze Szkoły Podstawowej w Wierzbicy Górnej, Panią Ewę Lewandowską ze Szkoły Podstawowej w Wąsicach oraz Panią Beatę Noworolską z Przedszkola Publicznego w Wołczynie.

W miesiącu czerwcu br. za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2017/2018 burmistrz Wołczyna przyznał 176 uczniom stypendia. Otrzymali je 104 uczniów szkół podstawowych oraz 72 uczniów Zespołu Szkół w Wołczynie. Burmistrz przyznał także stypendia za osiągnięcia artystyczne uczennicom ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie i Zespołu Szkół w Wołczynie.Oprócz stypendiów uczniowie za osiągnięcia naukowe, artystyczne i kulturalne dokonane w roku szkolnym 2017/2018 otrzymali nagrody rzeczowe. Burmistrz wręczył 56 nagród rzeczowych, które trafiły do uczniów szkół podstawowych oraz Zespołu Szkół w Wołczynie.