Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego

Herb Wołczyna bez tłaW wyniku oceny zlożonych ofert na realizację zadania pożytku publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pożytku publicznego i wolontariacie wsparto realizację zajęć rekreacyjno - sportowych z elementami profilaktyki na łączną kwotę 30 000 zł. 

Gminny Związek Ludowe Kluby Sportowe w Wołczynie 20 000 zł, Klub Karate Tradycyjnego w Wołczynie 5 500 zł, Stowarzyszenie Wszechstronnego Jeździectwa "fizjokon" w Gierałcicach 4 500 zł.

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych z elementami profilaktyki