Stowarzyszenie LGD "Dolina Stobrawy" zaprasza do Szkoły Liderów

starter strona programowa leaderStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” ogłasza nabór do Szkoły Liderów, którą organizują dla mieszkańców naszej LGD (z wyłączeniem miasta Kluczborka).


Szkolenie dotyczyć będzie budowania zespołu, narzędzi pracy lidera, rozwoju osobistego w pracy lidera. Szkoła liderów skierowana jest do: aktywnych mieszkańców, sołtysów, członków rad sołeckich, liderów grup odnowy wsi, członków zarządów stowarzyszeń wiejskich, osób które chciałyby zaangażować się w aktywne działania społeczne na wsi.

W załączeniu szczegółowy harmonogram i tematyka spotkań, a także karta zgłoszeniowa, którą należy przesłać do 3 kwietnia 2018 roku na adres: biuro@dolinastobrawy.pl
W Szkole Liderów udział wziąć może maksymalnie 20 osób, po 4 osoby z każdej gminy. Stowarzyszenie dokona wyboru kandydatów na podstawie przesłanych w terminie kart zgłoszeniowych.

Karta zgłoszeniowa do Szkoły Liderów

Harmonogram cyklu szkoleń