Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Sołtysa

dziensoltysZ okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa, przypadającego 11 marca, burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek zaprosił sołtyski i sołtysów gminy Wołczyn na uroczyste spotkanie, które odbyło się 9 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. W gminie Wołczyn pracuje dwudziestu sołtysów. Niemal wszyscy uczestniczyli w tej uroczystości.

W spotkaniu wzięli udział także: przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Antkowiak, zastępca burmistrza Bogusław Adaszyński, sekretarz gminy Beata Siwak, skarbnik gminy Katarzyna Krawiec, dyrektor Wołczyńskiego Ośrodka Kultury Rafał Neugebauer oraz naczelnicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego. Rozpoczynając spotkanie burmistrz Wołczyna złożył wszystkim gospodarzom sołectw gminy Wołczyn serdeczne życzenia wytrwałości i zadowolenia z wypełniania codziennych obowiązków. Podkreślił, że rola sołtysa w swoich miejscowościach jest bezcenna. Wyrażając wdzięczność za trud i wysiłek codziennej pracy na rzecz lokalnej społeczności, burmistrz wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej oraz zastępcą burmistrza wręczyli sołtysom upominki - ceramiczne kubeczki i słodkości. Panie Sołtyski otrzymały również piękne róże z okazji minionego Święta Kobiet. Nie zabrakło także pysznego tortu okolicznościowego ze specjalnym napisem "Dzień Sołtysa", który pokroił burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek wraz z sołtysem Ryszardem Adaszyńskim pełniącym najdłuższy, bo 22 - letni staż na stanowisku sołtysa Krzywiczyn. Na zakończenie sołtys Krzywiczyn Ryszard Adaszyński w imieniu wszystkich przybyłych sołtysów gminy Wołczyn złożył na ręce burmistrza Wołczyna serdeczne podziękowania za dotychczasową, owocną współpracę z wołczyńskim samorządem.