Uroczysta Gala podsumowująca siódmą edycję „Działaj Lokalnie” w Dolinie Stobrawy!

dolina stobrawyStowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” zorganizowało w dniu 16 lutego 2018 r. w Chudobie uroczystą galę podsumowującą konkurs grantowy „Działaj Lokalnie”, który po raz siódmy został przeprowadzony na terenie Stowarzyszenia. Podsumowanie było okazją do podziękowania i pogratulowania wszystkim grandbiorcom za trud i pracę, którą włożyli w realizację kilkumiesięcznych projektów.

W 2017 roku swoje projekty realizowały 22 organizacje i grupy nieformalne działające na terenie powiatu kluczborskiego, gminy Olesno z wyłączeniem miasta Kluczbork. Z gminy Wołczyn projekty realizowały: grupa nieformalna „Szumne babki”, grupa nieformalna „AKTYWISTKI” ze Świniar Wielkich, grupa nieformalna „Razem dla Wołczyna”, Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Odnowa Wsi Komorzno. Podczas uroczystości rozstrzygnięty został również konkurs „Opowiedz”, w ramach którego organizacje przygotowały krótki filmik/reportaż przedstawiający przebieg projektu. Nagrodę otrzymały cztery najlepsze filmy z czternastu zgłoszonych do konkursu. Miło nam poinformować, że na podium znalazło się Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Odnowa Wsi Komorzno, które zajęło trzecie miejsce wygrywając turystyczny info - punkt (drewniana budka na materiały informacyjne). Wyróżniony został również film grupy nieformalnej „Aktywistki” ze Świniar Wielkich, która za zajęłcie czwartego miejsca otrzymała aparat fotograficzny. Spotkanie było również okazją do złożenia podziękowań Darczyńcom oraz Partnerom, bez których program Działaj Lokalnie” nie mógł by się odbywać. 

PARTERZY PROJEKTU:
– w imieniu Gminy Kluczbork- Zastępca Burmistrza: Roman Kamiński,
– w imieniu Gminy Lasowice Wielkie – Zastępca Wójta: Krzysztof Lech,
– w imieniu Gminy Wołczyn- Sekretarz Gminy Beata Siwak,
– w imieniu Gminy Olesno- Inspektor ds. Ochrony Środowiska: Józef Bzdzion,
– w imieniu Gminy Byczyna- Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska: Łukasz Goliński,
– w imieniu Powiatu Kluczborskiego- Przewodniczący Rady Powiatu: Andrzej Butra,
– w imieniu Powiatu Kluczborskiego- Członek Zarządu Powiatu: Jakub Goliński,

DARCZYŃCY PROJEKTU:
– w imieniu Lessafre Polska S.A- Dyrektor Zakładu Ryszard Błaszków,
– w imieniu Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o. o.- Małgorzata Kalista- Druszcz,
– w imieniu Państowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kluczbork- Zastępca Nadleśniczego: Grzegorz Kimla oraz Sekretarz Nadleśnictwa: Małgorzata Czech,
– w imieniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olesno- Inżynier Nadzoru: Jerzy Rosół,
– w imieniu Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowo Transportowego (P.H.U.T.) „JUREX” : Jerzy Lipiński,
– w imieniu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej EM-MED: Ewa Mieszkalska,
– w imieniu Piekarni KŁOS: Benjamin Godyla,
– w imieniu NESTRO Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowo-Usługowego: Główna Specjalistka Działu Sprzedaży i Realizacji Projektów: Aurelia Wieczorek,
– w imieniu „REMOST” Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek- współwłaściciel Henryk Mrozek,
– podziękowanie dla Firmy „TYRON” zostało przekazane osobiście.

Partner projektu Gmina Wołczyn składa Stowarzyszeniu LGD „Dolina Stobrawy” serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę i zaangażowanie w rozwój naszego Regionu. Życzymy, aby kolejne realizowane przedsięwzięcia były źródłem sukcesów i satysfakcji.

Wybrane zdjęcia z galerii Pawła Neugebauera