LGD "Dolina Stobrawy" zaprasza na warsztat refleksyjny

dolina stobrawyStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Dolina Stobrawy” na warsztat refleksyjny, dotyczący realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”. Celem spotkania jest bieżąca analiza procesu wdrażania oraz jego efektów i zmian w otoczeniu Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Dwudniowy warsztat zostanie przeprowadzony w dniach: 22.01.2018r. (godz.: 16:00-18:30) oraz 29.01.2018r. (godz.: 16:00-18:30) w sali konferencyjnej kluczborskiego Ratusza, I piętro (Kluczbork, Rynek 1). Zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową www.dolinastobrawy.pl , na której do 17.01 br. pojawią się informacje dotyczące realizacji finansowej i rzeczowej LSR oraz funkcjonowania LGD. Potwierdzenie udziału w warsztacie do dnia 18.01.2018r. pod nr tel.: 77 413 11 38 lub mailowo na adres: biuro@dolinastobrawy.pl