W naszym Urzędzie zapłacisz kartą płatniczą i telefonem

KARTA PLATNICZA URZĄDInformujemy, że Urząd Miejski przystąpił do programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, który realizowany jest przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.Od dnia 1 stycznia 2018 r. stanowisko kasowe w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w Wydziale Podatków i Opłat wyposażone jest w terminal płatniczy, za pomocą którego można dokonywać płatności kartą płatniczą w technologii tradycyjnej (stykowej) oraz zbliżeniowej. Dodatkowo płatności można dokonywać telefonem przy użyciu aplikacji WebPOS Paybynet. Terminale są przeznaczone wyłącznie do realizacji zobowiązań wobec gminy.