Kolejne nowe drogi w Gminie Wołczyn wykonane

E.Orzeszk120W miesiącu wrześniu Firma PHU LARIX Sp. z o.o. z Lublińca wyłoniona przez gminę w drodze przetargu wykonała remont drogi w Wierzbicy Dolnej oraz budowę drogi na ul. E. Orzeszkowej w Wołczynie. W Wierzbicy Dolnej na odcinku drogi o długości 345 m. położono asfalt, wykonano zjazdy oraz pobocza. Koszt całości wynosi 69 tys. zł, w całości finansowany ze środków budżetu gminy.

Natomiast na ul. E. Orzeszkowej w Wołczynie wybudowano na odcinku 63 m drogę dojazdową do nowo wybudowanego budynku wielorodzinnego. Koszt budowy to ok. 72 tys. zł, w całości finansowany ze środków budżetu gminy.

Nowo wybudowana droga na ulicy E. Orzeszkowej w Wołczynie

,

Wyremontowana droga w Wierzbicy Dolnej

,