Strona wykorzystuje pliki cookies.  Przeczytaj politykę prywatności!

Ogłoszenie o konkursie - projekt grantowy pod nazwą "Organizacja zajęć dla lokalnej społeczności"

dolina stobrawyZarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, realizujący Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w ramach realizacji projektu grantowego, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków. Więcej informacji na temat konkursu na stronie:http://dotacje.dolinastobrawy.pl/ogloszenie-o-konkursie-projekt-grantowy-pod-nazwa-organizacja-zajec-dla-lokalnej-spolecznosci/