Święto Konstytucji 3 Maja SP nr 1 w Wołczynie uczciła we Lwowie.

icoUczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie z pocztem sztandarowym pod opieką pani dyrektor Celiny Zając w dn. 1-3 maja br. odwiedzili Lwów. Przed uroczystościami ustanowienia Konstytucji 3 Maja zwiedzali zabytki Lwowa oraz odwiedzili miejsca drogie Polakom: Wzgórza Wuleckie – miejsce kaźni polskich profesorów i ich rodzin, Cmentarz Łyczakowski z kwaterą Orląt Lwowskich i grób patronki Marii Konopnickiej, a także Operę Lwowską oraz Stare Miasto.

Obchody Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się pod jednym z najpiękniejszych pomników naszego wieszcza Adama Mickiewicza, gdzie obecnych było również 14 pocztów sztandarowych z polskich szkól Dolnego Śląska. Wyjazd zorganizowała TV Polonia pod auspicjami pani redaktor Grażyny Orłowskiej – Sondej. Spod pomnika grupa przeszła do Bazyliki archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W Bazylice odprawiono mszę świętą koncelebrowaną w intencji Ojczyzny i oddano hołd Matce Bożej Królowej Polski. To tutaj król Jan Kazimierz składał śluby i powierzył naszą Ojczyznę i naród Jej opiece. Po mszy św. poczty sztandarowe udały się na Cmentarz Łyczakowski do kwatery Obrońców Lwowa („Orląt Lwowskich”), gdzie zaciągnęły wartę przy Grobie Nieznanego Żołnierza. We wszystkich wymienionych miejscach uczniowie nisko pochylali głowy i sztandar szkoły, by uczcić pamięć naszych przodków, którzy oddawali życie za Ojczyznę w obronie wiary i języka. Transmisja z pobytu na Ukrainie w dn. 10.05.br TVP Polonia o godz. 18.20 „Studio Wschód”.