Obchody Narodowych Świąt Majowych

uroczystosci majoweTradycyjnie początek maja to czas uroczystości patriotycznych. Tegoroczne, gminne obchody rozpoczęły się 1 maja 2017 r. wydarzeniem sportowym - Turniejem Tenisa Ziemnego Par Deblowych o Puchar Burmistrza Wołczyna.

W turnieju wystartowało 8 par , I miejsce zajęła para Bartłomiej Bar i Dariusz Szymczyszyn, II miejsce zajęła para Jan Kwaśnicki i Sławomir Czajkowski oraz III miejsce zajęła para Mieczysław Tymrakiewicz i Bogusław Litmajer.

 W dniu 2 maja odbył się 44 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych Po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej im. Mieczysława Godzwona. Wtorkowy wyścig kolarski Etap III Byczyna - Wołczyn rozpoczął się na rynku w Byczynie, a zakończył metą w Wołczynie. Kolarze przejeżdżali trasę: Byczyna rynek - Jaśkowice - Byczyna - Polanowice - Proślice -Jakubowice - Bruny - Krzywiczyny - Wołczyn - petla 2,5x. Na mecie w Wołczynie najlepsi byli: jako pierwszy Pavel Nandzik – (Białoruś), drugi Robert Rzepka ( Śląsk) oraz jako trzeci Hubert Drobek (LKS TRASA Zielona Góra). Puchary dla najlepszych na wołczyńskim etapie wręczyli burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek oraz z-ca burmistrza Bogusław Adaszyński.

W środę obchody 226 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w kościele Św. Teresy w Wołczynie. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli do Wołczyńskiego Ośrodka Kultury, gdzie zwyczajowo odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji wręczono Odznaki Honorowe "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn". Otrzymali je: Pani Elżbieta Zabłocka, Pani Urszula Łysiak, Pani Zofia Kuczyńska, Pan Adam Śpiewak, Pan Ryszard Zieliński oraz Gminne Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wołczynie. Odznakę „Honorowy Obywatel Gminy Wołczyn” otrzymał Br. Czesław Wrona. Całość uroczystości uświetnił występ uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego z Wierzbicy Górnej oraz występ zespołu "Wrzos", którzy zaśpiewali pieśni patriotyczne. Uczniowie z GLZS w Wołczynie zaprezentowali swoje prace plastyczne związane z Konstytucją 3 Maja. Majowe obchody Świąt Narodowych zakończył II Turniej Piłki Nożnej drużyn Oldbojów, który rozegrało na wołczyńskim "Orliku" 6 drużyn : OKS Oleśnica, Gredar Oldboy Stal Brzeg, Roluś Kluczbork, Samarytanie Oldboy Opole, Oldboy Ligota Górna , Oldboy Team Sandow Wołczyn. W turnieju I miejsce zajęli oldboje z klubu Samarytanie z Opola, II miejsce oldboje z klubu MKS Oleśnica i III miejsce oldboje z klubu Roluś Kluczbork.

Krótkie sylwetki osób odznaczonych podczas uroczystej Sesji.
„Honorowy Obywatel Gminy Wołczyn”
Br. Czesław Wrona urodził się 12 marca 1941 r. w Bogdanówce. Po ukończeniu liceum wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Ukończył studia filozoficzno – teologiczne. Święcenia kapłańskie otrzymał 4 czerwca 1967 r.Po przebyciu początkowej drogi kapłańskiej w 1973 r. został proboszczem Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryji Panny w Wołczynie i funkcję tą pełnił do 1978 r. Jako duszpasterz troszczył się o wsparcie duchowe i moralne, dbał o krzewienie wiary chrześcijańskiej, a oprócz posługi kapłańskiej podejmował się zadań gospodarczych, prowadził prace naprawcze i konserwatorskie dokonując odnowienia tynku na kościele św. Teresy, założenia centralnego ogrzewania, zakupu nowych ławek i konfesjonałów, częściowego remontu w kościele w Brzezinkach. Następnie pracował w wielu parafiach pełniąc funkcje proboszcza i wikarego. Po 19 latach posługi kapłańskiej w innych parafiach w 1998 r. ponownie wrócił do Wołczyna i przebywa do chwili obecnej. Jest opiekunem grup: Rodzina Radia Maryja, Rodzina Szkaplerza, Żywy Różaniec oraz kapelanem/opiekunem duchownym Klubu Seniora. Zawsze skromny i pozostający w cieniu swych zasług. 50 lat posługi kapłańskiej br. Czesława z tego 25 lat w Wołczynie. 

„Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”
Pani Zofia Kuczyńska wraz z Rodzicami została przesiedlona na wołczyńską ziemię z Rokitna jako 17-letnia dziewczyna. Do dziś mieszka w domu w Wierzbicy Górnej, w którym wtedy się osiedlili. Przesiedleńcy szybko zajęli się wysprzątaniem miejscowego protestanckiego, zabytkowego kościoła, który na potrzeby społeczności katolickiej stał się świątynią rzymskokatolicką. Wkrótce potem ówczesny proboszcz ks. Stanisław Cichocki z Zimnej Wody pod Lwowem, wyjeżdżając, powierzył klucze do kościoła mamie pani Zofii, a ona pomagała jej w opiece nad świątynią. Przez cały ten czas klucze nie opuściły domu pani Zofii. Od 1945 r. aż do teraz parafia miała dwunastu proboszczów, zmieniały się też przepisy i kościelne, i świeckie, a pani Zofia w dalszym ciągu, mimo 89 już prawie lat, jest zawsze do dyspozycji parafian. Jej rola nie ogranicza się jedynie do otwierania, czy zamykania kościelnych drzwi ale także do zarządzania niektórymi sprawami organizacyjnymi, a jej doskonała znajomość świątyni i tutejszych zwyczajów stanowi skarbnicę wiedzy na temat przeszłości parafii. Pani Zofia bezsprzecznie przyczyniła się do jednoczenia mieszkańców Wierzbicy Górnej na przestrzeni tych ponad siedemdziesięciu lat, poprzez swoją ciężką pracę, skromność, dobrą radę i przede wszystkim, bezinteresowne oddanie.

Pani Urszula Łysiak jest lekarzem medycyny. Z Wołczynem związana jest od 50 lat jako miejscem zamieszkania i pracy. Swoją pracę traktuje jako służbę dla lokalnej społeczności. Studiowała na Akademii Lekarskiej w Szczecinie na Wydziale Lekarskim. Praktykę zawodową rozpoczęła w Szpitalu w Człuchowie (woj. pomorskie). W 1967 r. po przybyciu do Wołczyna podjęła pracę jako lekarz pediatra w Szpitaluw Kluczborku i Przychodni Rejonowej w Wołczynie i nieprzerwanie pracowała do 2000 r. Od 2000 r. do chwili obecnej pracuje w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Eskulap” s.c. w Wołczynie, sprawuje opiekę medyczną jako lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Pani Urszula Łysiak jest zawsze otwarta, oddana i tym samym zasłużona dla społeczności gminy Wołczyn. Wielokrotnie została odznaczona i wyróżniona przez Opolską Izbę Lekarską.

Pani Elżbieta Zabłocka od urodzenia jest mieszkanką Wołczyna. Z wykształcenia jest filologiem języka polskiego. Zawód nauczyciela wykonywała od 1978 r. do przejścia na emeryturę w 2010 r. Do momentu reformy oświaty zatrudniona była w szkolnictwie podstawowym, następnie podjęła pracę na szczeblu gimnazjalnym i liceum ogólnokształcącym.W tym czasie wyróżniała się pracą pedagogiczną i postawą obywatelską. Pani Elżbieta Zabłocka będąc edukatorem programu „Nowa Szkoła” prowadzonego przez CODN w Warszawie, uczestniczyła czynnie w wprowadzeniu reformy oświatowej, przeprowadzając szereg szkoleń. Wyróżniała się bardzo dobrymi wynikami w pracy pedagogicznej i podejmowaniem różnych działań oświatowych. Cały czas podnosiła swoje kwalifikacje, kończąc różne szkolenia, kursy i inne formy doskonalenia. Uczniowie p. Zabłockiej uczestniczyli i zdobywali laury w konkursach na różnych szczeblach. Najważniejsze z nich to: uzyskanie przez 6 uczniów tytułu finalisty Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego oraz zdobycie I miejsca w IX Wojewódzkim Konkursie Młodych Talentów Poetyckich „ Złote Pióro”. Z jej inicjatywy uczniowie zdobywali i poszerzali wiedzę w ramach różnorodnych wyjazdów np. wycieczki krajoznawcze w kraju i zagranicą, wyjazdy na ciekawe wystawy muzealne. Współpracowała w organizacji i realizacji spektakli teatralnych Narodowego Teatru Edukacji we Wrocławiu. Wspólnie z Miejsko- Gminną Biblioteką w Wołczynie organizowała konkursy recytatorskie gminne i regionalne, spotkania z twórcami i literatami. Będąc wychowawcą angażowała się w różne działania wychowawcze, współpracując z poradnią, policją, PCPR. Współpracowała również ze świetlicą socjoterapeutyczną „Przystań” w Wołczynie, będąc członkiem Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie. Jako wychowawca, wraz z pedagogiem szkolnym, pomagała uczniom, będącym w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej. Poza pracą zawodową angażowała się w pracę społeczną. W latach 1998-2002 i 2002-2006 była radną Rady Miejskiej w Wołczynie i pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady. Jednocześnie pracowała w Komisji Oświaty. Jest członkiem Akcji Katolickiej przy parafii w Wołczynie, sprawuje funkcje Wiceprezesa.

Pan Adam Śpiewak jest rodowitym mieszkańcem Wołczyna. Z wykształcenia jest technikiem budowlanym. Długoletni pracownik PGKiM Sp. z o.o. w Wołczynie. Pomimo kilku reorganizacji 42 lata przepracował w jednym zakładzie pracy. W 2012 roku odszedł na emeryturę z funkcji kierownika działu technicznego przedsiębiorstwa. Swoje obowiązki wykonywał sumiennie. Człowiek o wysokiej kulturze osobistej, pracujący dla dobra mieszkańców naszej gminy. Zawsze przyjazny i pomocny w rozwiązywaniu problemów. Dzięki zaangażowaniu i otwartości na ludzkie potrzeby zyskał miano człowieka cieszącego się sympatią i zaufaniem lokalnej społeczności. Wspierał działania wołczyńskiego samorządu przyczyniając się do jego rozwoju.

Pan Ryszard Zieliński jest od urodzenia mieszkańcem Wołczyna. Aktualnie jest emerytowanym pracownikiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie. Pracę w branży wodociągowej rozpoczął w 1971 r. w Rejonowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kluczborku (ZGKiM Wołczyn) w Wydziale Wodociągów i Kanalizacji. W 1979 r. z chwilą powołania Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Opolu został pracownikiem w/w przedsiębiorstwa w Wydziale Eksploatacyjnym w Wołczynie jako kanalarz, następnie monter i konserwator sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W 1993 r. w wyniku komunalizacji Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Opolu został pracownikiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie i następnie od 2004 r. pracownikiem spółki komunalnej Gminy Wołczyn pn. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie gdzie pracował pełniąc funkcję brygadzisty do 2011 r., a następnie przeszedł na emeryturę. Pracę swoją związaną z usuwaniem awarii, konserwacją i eksploatacją sieci i obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych wykonywał bardzo sumiennie i z wielkim zaangażowaniem. Był przy tym zawsze w pełni dyspozycyjny. Pan Ryszard Zieliński przepracował w branży wodociągowo-kanalizacyjnej 40 lat, pomimo licznych reorganizacji pracę rozpoczął i zakończył w jednym zakładzie.

Gminne Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów od wielu lat jest ciągle aktywne i ma mnóstwo pomysłów. Od 1999 roku przewodniczącą Koła Emerytów jest Pani Irena Kuśmierz, która cały swój wolny czas poświęca na prowadzenie tej organizacji. Wołczyńskie Koło służy ludziom starszym, dla których właśnie tam toczy się ich drugie życie. Spotkania seniorów odbywają się co najmniej raz w tygodniu. Jak twierdzą emeryci, Klub jest ich drugim domem, dlatego bardzo o niego dbają, tak aby wszyscy czuli się w nim dobrze. Do Koła należy około 200 członków, przeciętna wieku to 65-95 lat. Klub Seniora współpracuje z seniorami z partnerskiej gminy Hassloch w Niemczech, z którymi utrzymuje stały kontakt, spotyka się również przy okazji bezpośrednich wizyt seniorów z Hassloch lub seniorów z Wołczyna w Niemczech. Aktywni członkowie Koła nie zapominają o swoich kolegach i koleżankach chorych i samotnych. Odwiedzają ich w domach, wspierają dobrym słowem, czasami zapomogą pieniężna, paczką żywnościową lub inną pomocą rzeczową. Pamiętają o jubileuszach urodzinowych i pożycia małżeńskiego. W Klubie Seniora organizowane są okolicznościowe zabawy, spotkania z ciekawymi ludźmi, profilaktyczne spotkania z lekarzami specjalistami.Prowadzone są zajęcia manualne, kursy kulinarne, gotowania, zdobienia pisanek, bombek. W Klubie można pograć w gry „stolikowe”, porozmawiać przy kawie i cieście. Dwa razy w tygodniu prowadzony jest w sali ćwiczeń aerobic dla wszystkich chętnych. Organizowane w sezonie wiosenno – letnim wycieczki rowerowe i autokarowe kilkudniowe w tym i zagraniczne cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Koło organizuje życie kulturalne, turystyczne oraz towarzyskie dla wszystkich emerytów, rencistów inwalidów chcących aktywnie uczestniczyć w organizacji czasu na rencie czy emeryturze. Dlatego w ciągu roku jest organizowanych wiele imprez kulturalno – rozrywkowych m.in. Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Spotkanie Opłatkowe, Mikołajki, Jajeczko i inne. Organizowane są też zabawy sylwestrowe i karnawałowe, ogniska oraz spotkania integracyjne z udziałem Kół z terenu powiatu kluczborskiego. Seniorzy bardzo chętnie i licznie uczestniczą w życiu społecznym poprzez współdziałanie z wołczyńskim samorządem i innymi organizacjami społecznymi. Często widać ich zaangażowanie i pomoc (wypieki ciast) w akcjach organizowanych przez wołczyński samorząd – Dni Wołczyna, Serce dla Wołczyna, Dożynki, czy święta państwowe. Niniejsze uhonorowanie jest podziękowaniem za promowanie twórczego i aktywnego spędzania wolnego czasu przez ludzi starszych oraz owocną współpracę i wspieranie inicjatyw samorządu wołczyńskiego.

Wyścig kolarski

Obchody Święta 3 Maja

II Turniej Piłki Nożnej drużyn Oldbojów