Przebudowa drogi na ulicy Młyńskiej w Szymonkowie dobiega końca

            UE logo                                         PROW logotyp

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Z końcem ubiegłego roku gmina Wołczyn dokonała rozstrzygnięcia przetargu i wyłoniła wykonawcę przebudowy kolejnego odcinka drogi ul. Młyńskiej w Szymonkowie. Koszt II etapu tej przebudowy to 691 218,45 zł zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyniesie blisko 440 tys. złotych. W ramach tegorocznych prac wybudowane będzie  860 m drogi asfaltowej oraz 74 m chodnika. 

Wykonawca pzrebudowywuje odcinek drogi od byłego przedszkola przy ul. Lwowskiej, przebiegający obok OSP do lokalnego przedsiębiorcy producenta pieczarek, gdzie zostanie zakończony nawrotnicą. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na maj 2017 roku.

I etap przebudowy ul. Młyńskiej w Szymonkowie został wykonany w 2015 roku na odcinku 0,5 km. Ogólny koszt tej części ulicy Młyńskiej wyniósł 517 385,00 zł, na który gmina Wołczyn pozyskała z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dofinansowanie w kwocie 67 200,00 zł.

I etap przebudowy ulicy Młyśkiej w Szymonkowie

Trwające prace przy budowie II etapu ulicy Młyńskiej w Szymonkowie