Kanalizacja osiedla domów jednorodzinnych prawie zakończona

icoJednym z zadań ujętym w wieloletnim planie inwestycyjnym gminy  było uporządkowanie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie. W związku z wielkością inwestycji, jaką jest budowa sieci sanitarnej, zadanie to podzielono na trzy etapy obejmujące lata 2012 – 2017.

W I etapie w 2012 roku wybudowano przepompownię umożliwiającą odprowadzanie ścieków do miejskiej kanalizacji wraz z częściową kanalizacją ul. Jaśminowej i Kwiatów Polskich o łącznej długości 222 m. Koszt tego zadania wyniósł 457 tys. zł.

II etap realizowany był w latach 2014 – 2015 i obejmował wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ponad 1 100 m na ulicy Kwiatów Polskich, Chabrów oraz Krokusowej. Ponadto wykonano 54 przyłącza o długości 323 m Koszt realizacji II etapu zamknął się w kwocie 535 tys. zł.

III etap rozpoczął się z końcem 2016 roku i zakończy w kwietniu br. W tym ostatnim etapie wykonana zostanie kanalizacja sanitarna o długości 1600 m. Odcinki sieci obejmują działki budowlane przy ulicach : Słonecznikowej, Różanej, Irysowej, Bzowej, Wrzosowej, Tulipanowej, Azaliowej. Astrów oraz część ulic Jaśminowej i Krokusowej, dodatkowo wykonane zostanie 88 przyłączy o długości 400 m. Koszt budowy tego etapu to ok. 600 tys. zł. III ostatni etap inwestycji zakończy proces kanalizowania osiedla domów jednorodzinnych. W ramach tej 3 – etapowej inwestycji wykonano ponad 3 600 m rurociągu kanalizacji oraz przyłącza. Łączny koszt budowy infrastruktury wodno – kanalizacyjnej wyniósł ok. 1 600 tys. zł. Skanalizowanie pozwoli na wykonanie kolejnych inwestycji drogowych na osiedlu domów jednorodzinnych, na które są już opracowywane projekty budowlane.