Buletyn informacji publicznej
Facebook
Youtube
Instagram
Dla osób z trudnościami w komunikowaniu się
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej
Strona Główna
Aktualności
Załatwianie spraw
Ochrona środowiska
Oświata
Przetargi
Projekty
Org. pozarządowe
Nieruchomości
Zarządzanie Kryzysowe
Dane urzędu:
Urząd Miejski w Wołczynie
ul. Dworcowa 1
tel. 77 418 83 40
E-mail: info@wolczyn.pl
Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Nadchodzące wydarzenia

Aktualności
Miasto i Gmina
Urząd
Mieszkaniec
Turysta
Inwestor

ikoDobiegają końca kolejne inwestycje w Wołczynie: remont drogi w Wierzbicy Dolnej, remont drogi w Duczowie Wielkim, przebudowa drogi w Komorznie, remont drogi gminnej nr 100423O ul. Młyńskiej w Wołczynie, budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniary Małe – Szymonków, przebudowa drogi w Wierzbicy Górnej, ponadto rozpoczęliśmy remont drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ul. Fabrycznej w Wołczynie. Już wkrótce remont drogi powiatowej ul. Sienkiewicza w Wołczynie o dł. 441,07m


Remont drogi w Wierzbicy Dolnej (Kolonijka)
Zadanie obejmowało remont drogi o nawierzchni asfaltowej. Długość jezdni 283m, szerokość jezdni zmienna 3-4m.
Zakres prac:
– wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
– ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
– wartość zadania: 93 826,56 zł budżet gminy Wołczyn.

Remont drogi w Duczowie Wielkim
Zadanie obejmowało remont drogi o nawierzchni asfaltowej. Długość jezdni 435,36m, szerokość jezdni zmienna 4-5,2m.
Zakres prac
– wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
– ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
– wartość zadania: 237 048,84 zł.

Przebudowa drogi w Komorznie (droga do kościoła)
Zadanie obejmowało przebudowę drogi z wykonaniem nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz wykonaniem chodnika z betonowej kostki brukowej. Długość jezdni 357,44m, szerokość jezdni zmienna 3-5m.
– wartość zadania: 239 073,17 zł budżet gminy Wołczyn

Remont drogi gminnej nr 100423O ul. Młyńskiej w Wołczynie
Zadanie obejmowało remont drogi o nawierzchni asfaltowej. Długość jezdni 116,71m; szerokość jezdni 4,5m.
Zakres prac:
– wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
– ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
– ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
– wykonanie kanalizacji deszczowej o łącznej długości kolektorów
– budowa linii oświetleniowej o długości 115,00m wraz z lampami
– wartość zadania: 376 023,82 zł, z czego kwota 144870,73 zł pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych.

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniary Małe – Szymonków
Zadanie obejmowało wykonanie m.in.:
– Podbudowy z kruszywa łamanego frakcji
– Warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
– Warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
– Poboczy z kruszywa łamanego
– wartość zadania: 775 323,09 zł, z czego ok. 310 tys. zł pochodzi z budżetu Województwa Opolskiego w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych.

Przebudowa drogi w Wierzbicy Górnej
Zadanie obejmowało m.in.:
– rozebranie istniejących nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych oraz trylinki
– roboty ziemne ustawienie krawężników betonowych z wykonaniem ław betonowych
– wzmocnienie podłoża warstwą kruszywa stabilizowanego cementem
– wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
– wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
– wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego
– wykonanie poboczy z kruszywa łamanego
– wykonanie 4-ech wpustów ściekowych wraz z przykanalikami.
– Długość drogi 350 m, szerokość jezdni zmienna 3-5 m.
– wartość zadania: 333 498,77 zł z czego 310028,04 zł stanowi dofinansowanie z KOWR.

Ponadto rozpoczęliśmy remont drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ul. Fabrycznej w Wołczynie
– Długość drogi 499,94 m, szerokość jezdni 6,8 m.
Remont drogi obejmował min.:
– frezowanie nawierzchni bitumicznej
– rozebranie krawężników betonowych
– wymiana studzienek ściekowych
– wykonanie studzienek ściekowych z włączeniem do kolektora deszczowego
– ustawienie krawężników betonowych z wykonaniem ław betonowych
– ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego
– ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
– wykonanie chodnika z kostki brukowej
– wartość zadania: 678 662,23 zł, z czego kwota 475 063,56 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Już wkrótce remont drogi powiatowej ul. Sienkiewicza w Wołczynie o dł. 441,07m.
Zakres prac obejmuje:
– wykonanie chodnika z kostki brukowej
– wykonanie odwodnienia
– wykonanie oznakowania
– wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych
– wartość zadania: 774 264,25 zł, z czego 50% pochodzi z budżetu gminy Wołczyn, 50 % stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

 

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Rozumiem