Kolejne inwestycje na ukończeniu

ikoW gminie Wołczyn powstały 2 nowe otwarte strefy aktywności (OSA) w Wąsicach oraz w Wołczynie na osiedlu domków jednorodzinnych.

Zakres prac obejmował wyposażenie miejsc obiektami małej architektury tj.:urządzenia siłowni zewnętrznej tj. wioślarz, chodziarz, orbitrek, talia/wahadło, koła tai chi, drabinka; urządzenia placu zabaw tj. zestaw zabawowy, linarium piramida, sześcian gimnastyczny, zestaw zabawowy – domek, huśtawka „bocianie gniazdo”
Uzupełnieniem zagospodarowania terenu był min. montaż piłkarzyków integracyjnych, gry kółko krzyżyk, tablic informacyjnych, ławek parkowych, koszy na śmieci, stojaków na rowery.
Wartość zadania: 223 688 zł, z czego 98 900 zł stanowi dofinansowanie przez Ministra Sportu i Turystki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019. Ponadto została wyremontowana strażnica OSP Komorzno oraz świetlica wiejska w Ligocie Wołczyńskiej. Prace obejmowały: OSP Komorzno (przebudowę budynku OSP o powierzchni użytkowej, pokrycie dachu papą na styropianie, dobudowa części socjalnej, instalacje wewnętrzne oraz montaż zbiornika (szamba), roboty wykończeniowe, wykonanie masztu syreny alarmowej, przebudowa napowietrznej linii energetycznej). Wartość zadania to 326 tys. zł. budżet gminy Wołczyn. Świetlica wiejska w Ligocie Wołczyńskiej (roboty rozbiórkowe, naprawa pokrycia dachowego z papy, wykonanie sufitów podwieszanych, wykonanie sanitariatu, posadzki, stolarka drzwiowa, instalacje elektryczne i wod. – kan.,roboty wykończeniowe wewnętrzne, renowacja elewacji). Wartość zadania to 339 tys. zł. budżet gminy Wołczyn.