Konkurs "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa"

informacja 1564731806

Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1408/2019 z dnia 16 września 2019r. ogłosił II edycję konkursu „Fundusz sołecki- najlepsza inicjatywa”- etap wojewódzki.
Konkurs obejmuje organizowany przez Samorząd Województwa etap wojewódzki, w ramach którego wybrane zostaną najciekawsze projekty sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.

Laureat I miejsca zostanie nominowany do etapu ogólnopolskiego, ogłaszanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.
Adresatami konkursu są sołectwa, które w latach 2010-2019 zrealizowały projekty sfinansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego, lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.
Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub dostarczenia materiału osobiście do Urzędu upływa 11 października br. (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub Sekretariatu Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Więcej informacji na stronie internetowej: http://odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=257&idd=391&fbclid=IwAR1siTUPA65ekv75ZY8tt_ESeyQmdsUAUSSYiS_uotEIKr6EdweJYWGQ_Ew