Konsultacje projektu "Roczny program współpracy Gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2020"

icoZapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu "Roczny program współpracy Gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2020".

Konsultacje trwają od 10 października do 18 października 2019 r.

Przedmiotem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat projektu rocznego programu współpracy. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie gminy Wołczyn.
Konsultacje trwają od 10 października do 18 października 2019 r. 
Uwagi i wnioski przyjmowane są na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołczynie, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn, pokój nr 32a – Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej.

Projekt "Rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, k których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020".

Zarządzenie Nr 158/2019 Burmistrza Wołczyna z dnia 23.09.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu rocznego programu.

Ogłoszenie Burmistrza Wołczyna z dnia 27.09.2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu.