Oficjalne otwarcie Żłobka Gminnego w Wołczynie „Wesołe Misie”.

ICOW dniu 3 maja 2019 r. uroczyście otwarto nowo wybudowany Żłobek Gminny w Wołczynie „Wesołe Misie”. Żłobek rozpoczyna pracę od 6 maja 2019 r. Podczas otwarcia dzieci z chęcią podjęły zabawy i przetestowały wyposażenie obiektu. Na dobry start dzieci otrzymały symboliczne misie od Burmistrza Wołczyna Jana Leszka Wiącka.

 W wyniku realizacji zadania „Budowa Żłobka Gminnego w Wołczynie” utworzony został żłobek stanowiący miejsce opieki dla dzieci do lat 3. Obiekt przystosowany jest do przyjęcia 20 podopiecznych. Wewnątrz budynku wydzielone zostały pomieszczenia przeznaczone do zabaw i prowadzenia zajęć oraz pomieszczenia przeznaczone do zabaw i prowadzenia zajęć oraz pomieszczenie zapewniające możliwość odpoczynku. Ponadto w budynku znajduje się zaplecze socjalne dla zatrudnionego personelu, pomieszczenia magazynowe, szatnia oraz sanitariaty. Nowo powstały żłobek utworzony został poprzez rozbudowę istniejącego budynku Przedszkola. Ponadto utworzone zostały dodatkowe chodniki, ogrodzenie. W ramach realizowanego zadania zakupiono kompleksowe wyposażenie obiektu niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania.
Na realizację zadania gmina Wołczyn pozyskała dofinansowanie w wysokości ok 350 tys. zł w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycji 2018”. Całkowita wartość inwestycji wraz z wyposażeniem – ok 900 tys. zł.