Obchody 228 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

icoDnia 3 maja Mszą Świętą w kościele Św. Teresy w Wołczynie rozpoczęły się uroczyste Obchody 228 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli do Wołczyńskiego Ośrodka Kultury, gdzie zwyczajowo odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej.

Podczas sesji wręczono Odznaki Honorowe "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn". Otrzymali je: Pani Bożena Kansy, Pani Irena Kuśmierz, Pan Sławomir Pąsik, Wręczono również medale dla Państwa Puchalskich i Kosmala za długoletnie pożycie małżeńskie.  Całość uroczystości uświetnił występy artystyczny zespołu „Wrzos” oraz Harcerze z ZHR Wołczyn Poniżej przedstawiamy krótkie charakterystyki odznaczonych osób.

Pani Irena Kuśmierz do Wołczyna przybyła w 1997 r. Jest emerytowanym nauczycielem z 33 letnim stażem. Pracę zawodową rozpoczęła w Szkole Podstawowej w Bielawie. Kolejne 22 lata pracowała w „Szkole życia” z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.
Po osiedleniu się w Wołczynie wstąpiła do Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Od 1999 roku do dziś pełni funkcję Przewodniczącej tego Koła. Przez cały czas prowadzi aktywną działalność na rzecz poprawy życia seniorów z gminy Wołczyn.
Wołczyńskie Koło pod przewodnictwem pani Ireny jest ciągle aktywne. Aktualnie zrzesza 170 członków. Dzięki Niej powstał Klub Seniora, miejsce gdzie spotykają się ludzie samotni, emeryci i renciści. Klub został wyposażony w meble, drobne artykuły AGD i cieszy się wielkim uznaniem społeczeństwa. Staraniem Pani Kuśmierz Klub otrzymał dofinansowanie w kwocie 6 tys. zł na realizację projektu pn. „Klub Przyjaźni dla Juniora i Seniora”.
W ramach projektu zakupiono sprzęt AGD oraz książki i gry planszowe.
Pani Irena Kuśmierz jest inicjatorką i współorganizatorką wielu przedsięwzięć dedykowanych seniorom, m.in. okolicznościowych zabaw, spotkań z ciekawymi ludźmi, kursu komputerowego. Organizuje wiele imprez kulturalno-rozrywkowych, tj.: Dzień Kobiet, Dzień Seniora, spotkania opłatkowe, Mikołajki, Jajeczko, zabawy sylwestrowe, ogniska tematyczne, spotkania integracyjne z udziałem Kół z terenu powiatu kluczborskiego. Za jej pośrednictwem klub współpracuje z seniorami z partnerskiej gminy Hassloch w Niemczech.
Bardzo chętnie współpracuje z wołczyńskim samorządem i innymi organizacjami.

Za swoją zawodową i społeczną pracę została uhonorowana:
- Złotym Krzyżem Zasługi,
- odznaką Za Zasługi dla Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opolu,
- Medalem Powiatu Kluczborskiego za zasługi na rzecz społeczności oraz rozwoju lokalnej kultury
- statuetką „Wołczyńskiego Isandra” w kategorii „Działalność Społeczna i Charytatywna”.

Pani Bożena Kansy od 36 lat jest mieszkanką naszej gminy. Pracę zawodową rozpoczęła w 1983 r. w Szkole Podstawowej w Krzywiczynach jako nauczyciel matematyki. W latach późniejszych uczyła również informatyki. Od 1999 – 2002 sprawowała funkcję dyrektora tej szkoły. Po reformie oświaty podjęła pracę w wołczyńskim gimnazjum i liceum.
W czasie swojej pracy zawodowej podnosiła kwalifikacje kończąc studia podyplomowe
z informatyki na Politechnice Opolskiej, różne szkolenia, kursy i inne formy doskonalenia.
Uczniowie Pani Bożeny Kansy wielokrotnie uczestniczyli w konkursach matematycznych i informatycznych, tj.: „Alfik matematyczny” oraz „Kangur matematyczny”. W ramach konkursów informatycznych uczniowie zdobywali laury na wysokich szczeblach. Najważniejsze z nich to: trzykrotnie II miejsce oraz III miejsce w województwie oraz
I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym.
W klasach gimnazjalnych prowadziła kabaret uczniowski, który swoimi występami uświetniał imprezy szkolne oraz środowiskowe takie jak: Gimnazjalne Kulturalia, Dni Wołczyna.
Poza pracą zawodową realizowała i do dzisiaj realizuje swoją pasję, jaką jest malowanie obrazów oraz pisanie wierszy. Obrazy prezentowane są na różnych wystawach, które rozsławiają i promują gminę Wołczyn, m.in.: w Warszawie w domu sztuki na Ursynowie „Uczta 2015”, Wrocławiu na wystawie NIUCON V, wielokrotnie w kluczborskim Muzeum na Wernisażu „Sercem Malowane - Twórcze Pasje Kobiet” oraz „Sercem Malowane – Kluczbork w Kwiatach”. Indywidualne wystawy w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wołczynie oraz w bibliotece w Kluczborku.
Ponad to dzięki swojemu dorobkowi poetyckiemu, w 2018 roku została członkiem Stowarzyszenia Autorów Polskich.
Jest laureatką „Wołczyńskiego Isandra” w kategorii „Promocja Miasta i Gminy Wołczyn”.
Pani Irena Kuśmierz do Wołczyna przybyła w 1997 r. Jest emerytowanym nauczycielem z 33 letnim stażem. Pracę zawodową rozpoczęła w Szkole Podstawowej w Bielawie. Kolejne 22 lata pracowała w „Szkole życia” z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.
Po osiedleniu się w Wołczynie wstąpiła do Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Od 1999 roku do dziś pełni funkcję Przewodniczącej tego Koła. Przez cały czas prowadzi aktywną działalność na rzecz poprawy życia seniorów z gminy Wołczyn.
Wołczyńskie Koło pod przewodnictwem pani Ireny jest ciągle aktywne. Aktualnie zrzesza 170 członków. Dzięki Niej powstał Klub Seniora, miejsce gdzie spotykają się ludzie samotni, emeryci i renciści. Klub został wyposażony w meble, drobne artykuły AGD i cieszy się wielkim uznaniem społeczeństwa. Staraniem Pani Kuśmierz Klub otrzymał dofinansowanie w kwocie 6 tys. zł na realizację projektu pn. „Klub Przyjaźni dla Juniora i Seniora”.
W ramach projektu zakupiono sprzęt AGD oraz książki i gry planszowe.
Pani Irena Kuśmierz jest inicjatorką i współorganizatorką wielu przedsięwzięć dedykowanych seniorom, m.in. okolicznościowych zabaw, spotkań z ciekawymi ludźmi, kursu komputerowego. Organizuje wiele imprez kulturalno-rozrywkowych, tj.: Dzień Kobiet, Dzień Seniora, spotkania opłatkowe, Mikołajki, Jajeczko, zabawy sylwestrowe, ogniska tematyczne, spotkania integracyjne z udziałem Kół z terenu powiatu kluczborskiego. Za jej pośrednictwem klub współpracuje z seniorami z partnerskiej gminy Hassloch w Niemczech.
Bardzo chętnie współpracuje z wołczyńskim samorządem i innymi organizacjami.

Za swoją zawodową i społeczną pracę została uhonorowana:
- Złotym Krzyżem Zasługi,
- odznaką Za Zasługi dla Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opolu,
-  Medalem Powiatu Kluczborskiego za zasługi na rzecz społeczności oraz rozwoju lokalnej kultury
- statuetką „Wołczyńskiego Isandra” w kategorii „Działalność Społeczna i Charytatywna”.
Pan Sławomir Pąsik od urodzenia jest mieszkańcem naszej gminy. Swoją strażacką pasję rozpoczął w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałcicach kiedy miał 12 lat. Od 1997 r. jest kierowcą ratownikiem. Posiada przeszkolenie pożarnicze, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy i uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Przez trzy kadencje był zastępcą Naczelnika, aktualnie drugą kadencję pełni obowiązki Prezesa OSP w Gierałcicach.
Mając 17 lat uczestniczył w wielkim pożarze lasu w Kuźni Raciborskiej.
W czasie swojej społecznej służby poza akcjami ratowniczo-gaśniczymi zaangażowany jest
w prace konserwatorsko-gospodarcze remizy. Chętnie wspiera działania na rzecz Sołectwa oraz działania OSP poprzez zabezpieczanie imprez lokalnych „Dni Wołczyna”, Wyścig Kolarski, Biegi Uliczne, zawody strażackie i wiele innych.
Odznaczony został:
- odznaką Wzorowy Strażak,
- Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
- Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
- Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
- oraz odznakę za Wysługę Lat.