Wyścig Kolarski

ICO46 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych Po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej im. Mieczysława Godzwona ETAP II BYCZYNA-WOŁCZYN.