Opolska Karta Rodziny i Seniora

Uwzględniając Program Polityki Rodzinnej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej "Dobry klimat dla rodziny" oraz koncepcję Programu Specjalnej Strefy Demograficznejw Województwie Opolskim, Gmina Wołczyn przystąpiła do Porozumienia w zakresie partnerskiej współpracy w ramach wsparcia rodzin wielodzietnych i zastępczych oraz osób starszych w województwie opolskim.

Narzędziem Programu Specjalnej Strefy Demograficznej jest Opolska Karta Rodziny i Seniora, uprawniająca do korzystania z systemu zniżek i ulg. 

Kto jest uprawniony do korzystania z Opolskiej Karty Rodziny i Seniora?
Jeśli mieszkasz na terenie województwa opolskiego i: 

 • wychowujesz co najmniej dwoje dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko kontyuuje naukę
 • lub wychowujesz jedno dziecko niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
 • lub ukończyłaś/eś 65 lat

to możesz złożyć wniosek o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.


Gdzie można pobrać wniosek o wydanie Karty?
 

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego,
 • w Urzędzie Miejskim w Wołczynie (w Biurze Obsługi Interesanta),
 • ze strony internetowej http://ssd.opolskie.pl

 

Gdzie można złożyć wniosek o wydanie Karty? 

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego,
 • w Urzędzie Miejskim w Wołczynie (w Biurze Obsługi Interesanta).

Gdzie można odebrać Kartę? 

 • osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego,
 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Wołczynie (w Biurze Obsługi Interesanta),
 • drogą pocztową (Karta zostanie wysłana na adres wnioskodawcy).

Karta wydawana jest bezpłatnie.

więcej informacji …