Podsumowanie najważniejszych zadań realizowanych w latach 2015 - 2018

jan2Dobiega końca kolejna kadencja, obejmująca lata 2015 - 2018. Zgodnie z praktyką poprzednich lat przedstawiamy Państwu raport z realizacji zadań, jakie udało się nam sfinalizować. Tak jak w poprzednich kadencjach, tak i w tej postawiliśmy na aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji. Pomimo ogromnej konkurencji zostały pozyskane znaczące środki, które pozwoliły realizować kolejno zamierzone cele. Wykonaliśmy kilkanaście ważnych dla naszych mieszkańców inwestycji z zakresu: drogownictwa, gospodarki ściekowej, odnowy wsi, bezpieczeństwa, edukacji, kultury i sportu. Dzięki pozyskanym dofinansowaniom ruszyła w mieście budowa gminnego żłobka oraz opracowywana jest dokumentacja projektowo-techniczna na utworzenie w mieście ogrodu z tężnią solankową zasilaną wodą z wołczyńskich źródeł.
Pozyskano inwestora, który zakończył już długotrwały i trudny okres przygotowawczy, niezauważalny "gołym okiem" (czyli min: uzgodnienie, projekty, decyzje) i przystępuje do budowy fabryki mebli wraz z nowymi miejscami pracy.
Dziękuję radnym, sołtysom, pracownikom podległych jednostek samorządowych, instytucjom, przedsiębiorcom, strażakom, emerytom, organizacjom oraz młodzieży szkolne za współpracę w procesie rozwoju Gminy Wołczyn.
Zachęcamy do zapoznania sie z poniższym opracowaniem.
                                                     

magazyn 1 2018 male

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

XX

Szanowni Państwo 
Dyrektorzy, Nauczyciele, Pedagodzy,
Wychowawcy, Pracownicy Oświaty.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę złożyć Państwu podziękowania
za odpowiedzialną pracę, niezmierny trud i codzienny wkład
w jak najlepsze wykształcenie dzieci i młodzieży.
Życzę zdrowia, pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w roku szkolnym.
Niech Państwa praca na rzecz młodego pokolenia przynosi jak najlepsze owoce 
oraz daje satysfakcję z realizowanej misji. 
Życzę radości, uznania i szacunku wychowanków, rodziców oraz całej gminnej społeczności.

W Dniu Edukacji serdeczne słowa kieruję do Uczniów. Życzę Wam, by zdobywana 
wiedza i umiejętności zapewniały dalsze sukcesy edukacyjne 
oraz otwierały możliwości dalszego rozwoju osobistego.

Życzenia przekazuję również Rodzicom Uczniów. Niech osiągane przez dzieci
wyniki w szkole będą dla Państwa powodem do dumy.

 
                                                                                      
        Burmistrz Wołczyna
                                                                                              Jan Leszek Wiącek

 

Wręczono wyróżnienia dla Nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej

icoZ okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Wołczyna nagrodził nauczycieli placówek oświatowych za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze. Oficjalne obchody oświatowego święta odbyły się w dniu 12 października w Urzędzie Miejskim w Wołczynie. Była to szczególna okazja, aby wyrazić wdzięczność wszystkim pracownikom oświaty za codzienny trud kształcenia oraz wychowania dzieci i młodzieży. 

Czytaj więcej...

Mieszkańcy Duczowa Wielkiego i Małego cieszą się z nowej świetlicy wiejskiej

icoW sobotnie popołudnie, w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców i gości odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy. Spotkanie rozpoczął swoim przemówieniem sołtys Konrad Vogiel. Głos zabrał również burmistrz Wołczyna Jan Leszek Więcek, który podziękował za tą wspólną inicjatywę i podkreślił, że sołectwo dołączyło do grona coraz większej ilości gminnych miejscowości mogących poszczycić się świetlicą wiejską.

Czytaj więcej...

Pożegnaliśmy naszego przyjaciela

NITSCHE

Norbert Nitche zmarł 21 września 2018 roku w wieku 68 lat, mieszkaniec Hassloch, twórca naszego partnerstwa Hassloch – Wołczyn. Dzięki m.in. jego inicjatywie w 2000 roku podpisano umowę partnerską pomiędzy naszymi gminami. Przez wiele lat był przewodniczącym Rady ds. współpracy partnerskiej przy burmistrzu w Hassloch. Zapamiętamy go jako człowieka oddanego partnerskiej współpracy, gdy tylko wymagała tego sytuacja, potrafił towarzyszyć nam w każdej inicjatywie społecznej, pomocy chorym dzieciom, seniorom, szkołom, sportowcom, organizacjom społecznym, zgromadzeniom religijnym… Z podobnymi sobie współtworzył nowy obraz wołczyńskiej wrażliwości.

Czytaj więcej...

Solistka Zespołu Artystycznego „Wielokropek” w Estonii

how to unblock music online 300x177W dniach 25.09.2018 r. – 30.09.2018 r. odbył się IX Międzynarodowy Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal „Gold Lear” w Parnu w Estoni. Nasz kraj reprezentowała laureatka XXVII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca „Majowa Nutka” w Częstochowie, IX Międzynarodowego Festiwalu Młodych Talentów „ Złote Talenty” w Złotej Pradze: Weronika Lekka – uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 w Wołczynie.

Czytaj więcej...

Pomoc klęskowa dla rolników. Termin naboru wniosków wydłużony do 31 października.

Agencja Restruktyryzacji i Modernizacji RolnictwaMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków o przyznanie takiej pomocy. Pierwotnie wnioski miały być przyjmowane do 28 września. Decyzją ministra te terminy zostały wydłużone do 31 października 2018 r., zarówno dla rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych wynoszące co najmniej 70% upraw, jak i rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych mieszczące się w przedziale co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy.

Czytaj więcej...