Umowa na budowę żłobka podpisana!

Maluch Plus dla Ciepłowód 01W dniu 17 sierpnia Burmistrz Wołczyna podpisał umowę z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą na budowę żłobka w Wołczynie. Roboty budowlane wykona Firma Remontowo - Budowlana Wiktor Poloczek z Łowkowic. Na realizację, której realizacja ruszy jeszcze w tym miesiącu, gmina pozyskała blisko 400 tys. złotych dofinansowania z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +". Zadanie będzie kosztowało blisko 800 tys. zł, a więc 400 tys. zł gmina dofinansuje z własnych środków. Ponadto 100 tys. zł gmina z własnego budżetu przeznaczy na wyposażenie nowej placówki. Termin wykonania prac budowlanych przewidziany jest do końca listopada br.

Czytaj więcej...

III Festyn Kiermaszowy w Szumie

Kopia plakatW niedzielę 12 sierpnia br. odbył się już III Festyn Kiermaszowy w Szumie, którego organizatorami byli Sołtys, Rada Sołecka oraz OSP Szum. Pogoda w tym dniu dopisała co przełożyło się również na dużą frekwencję gości odwiedzających tą imprezę.

Czytaj więcej...

Kierunek FIO 2018

dolina stobrawy

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, działając jako Operator Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Kierunek FIO 2018” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na: Ralizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego. Rozwój młodej organizacji pozarządowej lub innego podmiotu uprawnionego do wnioskowania, zarejestrowanego na terenie woj. opolskiego. 

Czytaj więcej...

Turniej Rodzin w Szymonkowie już za nami

icoW ostatni weekend 28 – 29 lipca 2018 r. w sołectwie Szymonków odbyła kolejna już impreza pod nazwą „Szymonkowiany”. W sobotę rozpoczęła się ona dyskoteką, natomiast w niedzielę na terenie rekreacyjno – sportowym odbyła się kolejna edycja Turnieju Rodzin, zawody wędkarskie oraz miniturniej piłkarski o puchar Burmistrza Wołczyna.

Czytaj więcej...

Szkolenia ze środków unijnych

bur 3g korektaOpolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jako operator regionalny w ramach Bazy Usług Rozwojowych prowadzi czteroletni projekt wspierania przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Istniej możliwość pozyskania przez przediębiorców refundacji kosztów szkoleń ze środków unijnych (z RPO WO 2014 - 2020)

Czytaj więcej...

Rozmowa z Burmistrzem Wołczyna w Loży Radiowej

pobraneW dniu 26.07.2018 r. Burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek był gościem Samorządowej Loży Radiowej w Radiu Ople. W programie rozmawiano o podjętej przez wołczyński samorząd uchwale wprowadzającej zakaz sprzedaży napojów alkoholowych od godziny 22.00 do godziny 6.00, która została wprowadzona w odpowiedzi na liczne skargi mieszkańców związane z zachowaniem osób kupujących i spożywających alkohol w miejscach publicznych w porze nocnej i liczne interwencje służb porządkowych z tego powodu. Następnie burmistrz odniósł sie do artykuł pt. "Bogate miasta coraz bogatsze, a biedne coraz biedniejsze", który ukazał się w wydaniu Nowej Trybuny Opolskiej, w którym sformułowanie o najbiedniejszej gminie jest niewątpliwie krzywdzące i nieadekwatne do kondycji gminy i rzeczywistej zdolności w realizacji naszych zadań. Na koniec rozmawiano o sprawie dotyczącej nielegalnego wycinania drzew na terenie gminy Wołczyn.
Zapraszamy do wysłuchania.

zdjecie 

Wakacje z przygodami

Kopia wakacjeWołczyński Ośrodek Kultury zaprasza wszystkie dzieci na pełne wrażeń wakacje. W programie min. zajęcia plastyczno - animacyjne, zajęcia rękodzielnicze oraz zajęcia fotograficzne. Szczegóły na plakacie.

                                   200   ATT00196   1