Remont Drogi

ikoGmina Wołczyn pozyskała środki na zadanie pod nazwą "Remont drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ul. Fabrycznej w Wołczynie". Pieniądze pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych. Ponadto ze środków gminy Wołczyn Starostwo Powiatowe w Kluczborku realizować będzie remont ul. Sienkiewicza o długości 441 m.

Czytaj więcej...

Konsultacje projektu "Roczny program współpracy Gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2020"

icoZapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu "Roczny program współpracy Gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2020".

Konsultacje trwają od 10 października do 18 października 2019 r.

Czytaj więcej...

Konkurs "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa"

informacja 1564731806

Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1408/2019 z dnia 16 września 2019r. ogłosił II edycję konkursu „Fundusz sołecki- najlepsza inicjatywa”- etap wojewódzki.
Konkurs obejmuje organizowany przez Samorząd Województwa etap wojewódzki, w ramach którego wybrane zostaną najciekawsze projekty sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.

Czytaj więcej...

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.

ikoZ okazji Dnia Przedszkolaka, tradycyjnie pod Urząd Miejski w Wołczynie przybyły Przedszkolaki z wołczyńskiego Przedszkola Publicznego z nauczycielkami oraz panią Dyrektor. Gości przywitał burmistrz Jan Leszek Wiącek, który rozdał wszystkim słodkości, a następnie dzieci wypuściły- pomalowane przez burmistrza - symboliczne balony z pozdrowieniami od nich dla Aniołków.

Czytaj więcej...

80. rocznica agresji Sowietów

icoPod Obeliskiem Katyńskim w Wołczynie odbyły się dziś uroczystości w związku z 80. rocznicą wkroczenie sowieckich wojsk do Polski. Do agresji doszło 17 września 1939 roku. Przewidywał to tajny protokół do paktu podpisanego 23 sierpnia 1939 r. przez szefów dyplomacji III Rzeszy i Związku Sowieckiego. Umowa niemiecko-sowiecka zakładała oddanie części terytorium Polski we władanie wschodniemu agresorowi.

Czytaj więcej...

Inwestycje w toku

icoW gminie Wołczyn trwają remonty dróg oraz obiektów użyteczności publicznej.
Na ukończeniu znajduje się remont drogi o długości 435 metrów w Duczowie Wielkim. Tam ułożona została nowa nawierzchnia. Wartość zadania: 232 226,26 zł.
Trwa przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej oraz remizy OSP w Komorznie. W świetlicy położone zostanie pokrycie dachowe, wykonane zostaną sufity podwieszane, sanitariaty, posadzki. Remont obejmuje stolarkę drzwiową, instalacje elektryczne i wodno – kanalizacyjnej, odnowiona zostanie elewacja. (Ligota - 368 973,38 zł, Komorzno: 340 067,87 zł). Przebudowa remizy OSP w Komorznie obejmuje: pokrycie dachu papą, dobudowana zostanie część socjalna. 

Czytaj więcej...

Festiwal "Barwy Folkloru" film

IMG 4922Burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek zachęca do obejrzenia krótkiej relacji z tegorocznego festiwalu Estradowych Twórców Ludowych "Barwy Folkloru". Jeszcze raz serdeczne podziękowania dla organizatorów oraz wszystkich mieszkańców i gości, którzy przybyli by pomóc nam w biciu rekordu. Organizatorzy: Stowarzyszenie Ziemi Wołczyńskiej "Dwa Serca" i Wołczyński Ośrodek Kultury, Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Wołczynie projekt grantowy „Organizacja wydarzeń kulturalnych integrujących społeczność” finansowane ze środków PROW na lata 2014-2020. Szczególne podziękowania dla Proboszcza Rafała Tańskiego i Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Wołczynie za współudział, który jest nieoceniony.