XVII edycja "Sercem Malowane-twórcze pasje kobiet"

ikoW dniu 3 marca 2019r. w Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku po raz siedemnasty odbył się wernisaż „Sercem malowane – twórcze pasje kobiet”. Swoje prace prezentowały mieszkanki powiatu kluczborskiego i były to: rysunki, prace malarskie, fotografie, rzeźby, obrazy igłą malowane (haftowane), tomiki poezji i rękodzieło artystyczne – zabawki, ozdoby, stroiki świąteczne.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji konkursowej

icoZapraszamy organizacje pozarządowe oraz uprawnione podmioty do zgłaszania swoich kandydatów do prac w Komisji opiniującej oferty dotyczące otwartych konkursów ofert z zakresu prowadzenia zajęć rekreacyjno - sportowych z elementami profilaktyki, ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 25 marca 2019 roku.

Ogłoszenie o naborze

Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności pożytku publicznego na wykonanie w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją rocznego programu współpracy Gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi Podmiotami

icoBurmistrz Wołczyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla organizacji pozarządowych oraz innych Podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Zasady przyznawania dotacji

Informacja dla osób, które w najbliższych dniach chcą złożyć w urzędzie wniosek o dowód osobisty

uid 0af0c0c99baa264784f1be94958080501417696018321 width 907 play 0 pos 0 gs 0 height 515W piatek 1 marca 2019 r. od godz. 12.00 nastąpi przerwa techniczna. Oznacza to, że tego dnia wnioski o dowód będą przyjmowane w urzędach tylko do godz. 11.30. Od godz.12.00 do zamknięcia urzędu nie będzie możliwości złożenia wniosku, ani załatwienia innych spraw dotyczących dowodu osobistego, np. nie będzie można odebrać gotowego już dokumentu. Jeśli ktoś planuje złożyć wnisek o dowód osobisty powinien zrobić to jak najszybciej lub poczekać do 4 marca.  Informacja dla osób wnioskujących o e-dowód 

Twój e - PIT

twoj epitMinisterstwo Finansów informuje o uruchomieniu nowej usługi „Twój e-PIT”, dzięki której podatnicy rozliczający dochody z umów o pracę lub przychodów kapitałowych na formularzu PIT-37 lub PIT-38 będą mogli skorzystać z przygotowanego przez system rozliczenia.

Czytaj więcej...

Nowe e - dowody

ico

Szanowni Mieszkańcy! Od 4 marca 2019 r.do obiegu mają trafić nowe dowody osobiste, które będą mogły być używane także jako podpis elektroniczny tzw. "E-DOWÓD"

Czytaj więcej...

WOŁCZYŃSKI ISANDER - zapraszamy do zgłaszania kandydatur do wyróżnienia!

isanderW tym roku po raz dwudziesty pierwszy przyznane zostaną statuetki „Wołczyński Isander”. To honorowe wyróżnienie ustanowione przez Radę Miejską w Wołczynie i przyznawane osobom, firmom i instytucjom, które wyróżniają się aktywnością społeczną i zawodową, przedsiębiorczością oraz promocją regionu wołczyńskiego. Statuetki przyznawane są w trzech kategoriach: 1. Promocja Miasta i Gminy Wołczyn, 2. Działalność Społeczna i Charytatywna, 3. Biznes i Przedsiębiorczość w działalności: rolniczej i pozarolniczej.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur do tego wyróznienia. Zasady oraz karta zgłoszeń znajduje się poniżej w załączeniu. Termin na przyjmowanie wniosków upływa 15 marca 2019 r.

Czytaj więcej...